CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ D’ÀRBITRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Es convoca a la sessió d’Assemblea Extraordinària del Comitè Català Tècnic d’Àrbitres de la FCE, que se celebrarà a la seu social de la FCE (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) el dia 23 d'abril de 2022, a les 9:30 en 1a convocatòria i 10:00 hores en 2a convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior.
 2. Convocatòria d’eleccions a Representant del Comitè d’Àrbitres Catalans
  • Procediment a seguir per a l’elecció. Aprovació si s’escau del Reglament electoral.
  • Aprovació del calendari electoral.
  • Nomenament de la Junta Electoral.
  • Aprovació del cens electoral.
 3. Precs i preguntes 

 

Pepo Viñas Racionero 

President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 4 de març de 2022

Reglament Electoral (definitiu)

Calendari Electoral

Cens Electoral (Cens definitiu a 23 d'abril de 2022)