Es publica el curs per al Títol de Monitor Federatiu a la localitat de Barcelona a realitzar a partir del gener del 2019.

Aquest curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores) i permetrà poder registrar-se al Registre Oficial dels Professionals de l’Esport i poder impartir classes d’escacs a nivell bàsic, amb el títol de monitor de base.

Un cop se superi l’examen amb un 50 % de la nota, la Federació redactarà l’informe per poder registrar-se al citat ROPE.

Les dates de la part teòrica són del 12 de gener al 2 de febrer de 2019. L’examen serà el dia 9 de febrer de 2019 amb la possibilitat de fer la recuperació el dia 23 de febrer de 2019.

L’horari està per determinar, però es publicarà en aquesta mateixa circular un cop es tingui realitzat.

El curs es realitzarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, C/ Sant Adrià 20 (Recinte de la Fabra i Coats) de Barcelona.

 

Les inscripcions s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció.

 

Formulari d'inscripció

 

Per finalitzar la inscripció, s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs a través d’un correu electrònic el DNI i una fotografia. La fotografia i les dues cares del DNI s’han de veure bé i ha d’estar en format jpg o PDF. En cap cas s’acceptarà en cap altre format ni una fotografia directament del telèfon mòbil.

Els drets d’inscripció al curs són de 220 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. El mínim d’alumnes per curs és de 10 persones i un màxim de 20 alumnes. En el cas de no arribar al mínim, el curs no es podrà dur a terme.

La inscripció finalitza el dia 4 de gener de 2019, a les 14 hores, o quan quedi complet.

El requisit mínim per inscriure-s'hi és disposar de la llicència d'esportista de la FCE de l'any en vigor i tenir els 16 anys fets.

El pagament del curs de Monitor Federatiu s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés al número de compte de Caixabank: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Monitor + nom de l’alumne. La plaça no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.