ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ:

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i els Clubs:

 • Club Escacs Platja d’Aro: 27 d’Abril 16:00 h, Passeig Maritim 106. Platja d’Aro
 • Club Escacs Blanes: 4 de Maig, 15:30 h. C/ Mas Cuní 43. Ciutat Esportiva Blanes.
 • Club Escacs Sant Gregori:11 de Maig, 16:00 h. C/ Rocacorba 6. Centre Cívic Sant Gregori
 • Club Escacs Peons de Tossa: 2 de Juny, 10:00 h. Av Pelegrí 25. Edifici La Nau Tossa de Mar
 • Club Escacs Santa Pau: 15 de Juny, 16:00 h. C/del Pont 19, Centre Cívic “El Centre”. Santa Pau
 • Club Escacs Caldes de Malavella: 20 de Juliol ,16:00 h. Balneari Vichy, Av Dr Furest 32. Caldes de Malavella
 • Club Escacs Figueres: 18 d’Agost , 09:30 h. C/ Rec Arnau ,8 Figueres. (Convent dels Caputxins)
 • Club Escacs Santa Eugènia: 24 d’Agost, 16:00 h. Crta. Santa Eugenia 146, “Can Ninetes”. Santa Eugenia
 • Club Escacs Olot: 7 de Setembre, 16:00 h. Passeig d’en Blai 6. Olot
 • Club Escacs  Gerunda: 28 de Setembre 16:00 h. C/ Saragossa 27, Centre Cívic Pla de Palau. Girona

El Director del Campionat Territorial serà el Delegat de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Albert Badosa Romanyó.

Per obtenir la Classificacio final es comptabilitzaran els vuit (8) millors resultats obtinguts.

(Els tornejos mínims per comptabilitzar seran la meitat dels tornejos, en cas de 11 o 12 tornejos es comptabilitzarien 6)

 

HORARIS:

Les sessions començaran de 09:30 a 10:00 hores del matí o de 15:30 a 16:00 hores de la tarda i es faran les 8 rondes seguides.

 

SISTEMA DE JOC:

Sistema suís a 8 rondes. Partides a 10 minuts amb 3 segons d’increment per jugada a caiguda de bandera.

 

GRUPS I AVALUACIÓ:

Cada torneig serà a grup únic i estarà obert a tots els esportistes de totes les federacions. El Campionat Territorial quedarà circumscrit als esportistes que estiguin adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona per la temporada actual.

Els tornejos s’homologaran per ELO Català i FIDE Ràpid.

 

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL DE CADA TORNEIG:

Els empats a punts a la classificació final de cada torneig es desfaran pels següents desempats:

 • Buchholz menys el pitjor resultat
 • Buchholz total
 • Puntuació progressiva acumulativa (fins a les darreres conseqüències i amb el criteri FIDE del rival virtual).

Els tres desempats es sortejaran abans de la darrera ronda i s’informarà de la jerarquia quan acabi la darrera partida del torneig. En cas de persistir l’empat, el quart desempat serà el de: Partides guanyades. I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà una partida ràpida (5 minuts sense increment) entre els dos millors esportistes.

 

PREMIS FINALS CAMPIONAT TERRITORIAL D’ESCACS ACTIUS DE GIRONA

Queda reservat als esportistes de Clubs de la Territorial de Girona amb llicència per a la temporada 2019.

 

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es tramitaran a la Federació Catalana d’Escacs mitjançant el present formulari electrònic. El preu de la inscripció serà de 12 € per cada actiu. Per els menors de 14 anys la inscripció serà de 6 euros

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa ES89 2100 1033 3202 0013 0574 (cal indicar el nom i els dos cognoms de l'esportista i el torneig o tornejos a que s’inscriu). Caldrà portar el justificant del pagament, tot i que també es podrà fer efectiu l’import de la inscripció a la sala de joc, però sempre abans de començar la primera ronda.

Aquell esportista que s’inscrigui a un torneig, i no avisi amb temps de la seva incompareixença i finalment no faci efectiu l’import de la inscripció d’aquell torneig, serà provisionalment exclòs del Campionat Provincial d’Actius . Així doncs no podrà tramitar cap inscripció mentre no hagi satisfet l’import de les inscripcions pendents de pagament.

Un cop feta la inscripció per al formulari adient, l'esportista haurà d’aparèixer a la llista d’inscrits del torneig en qüestió en un termini d'un dia hàbil. Caldrà que l’inscrit ho verifiqui. El termini per les inscripcions es tancarà a les 19:30 hores, tres dies abans del dia de celebració de cada torneig. Passat aquest moment l’Organització no garanteix la tramitació de les inscripcions. 

La Federació recaptarà les inscripcions i pagarà a cada club organitzador un fix de 6 € per inscrit major de 14 anys, i 3 € per els menors de 14 anys. A més, satisfarà el cost arbitral que serà de 85 € per torneig.

 

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les Lleis dels escacs de la FIDE. 

 

PREMIS

De cada torneig, cada Club organitzador en fixarà els que cregui més adients.

Del Campionat Territorial seran:

 • Campió Absolut : 400 €
 • Subcampió Absolut : 300 €
 • Tercer Classificat absolut: 200 €
 • Premi de 3 Trofeus als tres primers classificats  per trams d’Elo Català :
  • fins a 1700
  • de 1701 a 1850
  • de 1851 a  2000
  • de 2001 a 2150

I trofeus al primer classificats de sub-10, sub-12, sub-14 (Trofeus no acumulables.)

Per optar a aquests premis caldrà haver jugat mínim la meitat dels tornejos.

 

ADVERTIMENT.- ELS PREMIS EN METÀL·LIC ELS FARÀ EFECTIUS LA FCE PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. . Els premis en metàl·lic estaran sotmesos a retenció d'IRPF.

ELS TROFEUS S’ENTREGARAN A LA FESTA GIRONINA DEL 2020.

Per a la classificació per trams es farà servir l’ELO Català ràpid que surti en la primera prova del Circuit on es participa.

 

NOTA .- En cas que a la classificació final del Campionat Provincial es produeixi un empat a punts, el major número de victòries només servirà per decidir el TÍTOL DE CAMPIÓ DE GIRONA, i si persisteix l’empat es fara una sessió de ràpides.

Per al premi en metàl·lic, llegir l’aclariment.

 

Aclariment respecte al repartiment dels premis en metàl·lic:

En cas que diversos classificats estiguin empatats a punts a la classificació final els premis en metàl·lic es repartiran, a parts iguals, entre tots els empatats. De tal forma que si el primer i segon queden empatats, se sumarà el premi en metàl·lic del primer i del segon i es dividirà per dos. Si l’empat és entre classificats que hagin quedat més enllà de la tercera plaça, per exemple que l’empat és entre el tercer, quart i cinquè, cadascun tindrà el dret a percebre una tercera part del premi en metàl·lic pel tercer classificat.

 

Altres

Fins set dies abans de l’inici del primer torneig es podran sumar altres tornejos al Circuit.

Si es sumen mes tornejos, també pot canviar el numero de comptabilitzats vàlids.

Si queda el Circuit en sis tornejos, es comptabilitzaran cinc tornejos.

Si queda el Circuit en set tornejos, es comptabilitzaran sis tornejos.

Si queda el Circuit en vuit tornejos, es comptabilitzaran set tornejos.

Si queda el Circuit en nou tornejos, es comptabilitzaran set tornejos.

Si queda el Circuit en deu tornejos, es comptabilitzaran vuit tornejos.

Si queda el Circuit en onze tornejos, es comptabilitzaran vuit tornejos.

Si queda el Circuit en dotze tornejos, es comptabilitzaran nou tornejos.

Si queda el Circuit en tretze tornejos, es comptabilitzaran nou tornejos.

Si es suprimeix, o s’ha de canviar de data alguna prova del Circuit per algun motiu raonable, no s’acceptarà cap reclamació al respecte, i es comptabilitzaran com s’ha explicat.

La participació en el Circuit significa la total acceptació de la Circular.

 

Licitació de l’arbitratge:

Els àrbitres que tinguin interès en arbitrar algun torneig cal que ho facin, abans de 15 dies de l’inici del torneig, al correu electrònic federacio@escacs.cat. Cal dir que cada Club organitzador tindrà dret a seleccionar, entre els licitadors, l’àrbitre del seu torneig.

Qualsevol cosa no especificada en aquesta circular serà resolta pel director del Circuit.

 

Santa Pau, a 12 de Març de 2019.

 

Albert Badosa Romanyó

Delegació Territorial de Girona