ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ:

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i els Clubs:

 • Club Escacs Gerunda: 30 d'abril, 16:30 h. C/ Saragossa, 27, Centre Cívic Pla de Palau (Girona)
 • Club Escacs Dotze Castells: 25 de juny, 16:00 h. Plaça del Ramal (Llers)
 • Club Escacs Blanes: 2 de juliol, 16:00 h. Ciutat Esportiva, C/ Mas Cuní, 43 (Blanes). Aparcament gratuït sota el pavelló.
 • Club Escacs Santa Pau: 10 de Juliol, 10:00 h. (local a concretar) (Santa Pau)
 • Club Escacs Santa Eugènia: 6 d’Agost, 16:00 h. Centre Cívic “Can Ninetes” Crta. Santa Eugenia 146, (Girona)
 • Club Escacs Figueres: 13 d’Agost, 10:00 h. Casino Manestral, C/ Ample, 17 (Figueres)
 • Club Escacs Montgrí: 28 d’agost, 10:00 h. Gimnàs Ceip Guillem de Montgrí, situat al Carrer Rose, s/n (costat de l’Escola Guillem de Montgrí) (Torroella de Montgrí)
 • Club Escacs Platja d’Aro: 3 de Setembre, 16:00 h. (local a concretar) (Platja d’Aro)
 • Club Escacs Olot: 10 de Setembre, 16:00 h. Passeig d’en Blai, 6 (Olot)
 • Club Escacs Culonge i Sant Antoni: 18 de setembre 16:00 h. Al Castell entrant per la Plaça Major (Culonge)
 • Club d'Escacs Sant Gregori: 24 de setembre, 16:00h. (local a concretar)

El Director del Campionat Territorial serà el Delegat de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, en Carles Vilà Camps.

Donat que hi hauran 11 tornejos, per obtenir la Classificació final es comptabilitzaran els set (7) millors resultats obtinguts en els tornejos que cada esportista hagi participat per a poder optar als premis del Circuit global. En cas de modificació del nombre de tornejos veure apartat Annex.

HORARIS:

Les sessions començaran a les 10:00 hores del matí o a les 16:00 hores de la tarda (l’Actius del Gerunda serà a les 16:30) i es faran les 8 rondes seguides.

SISTEMA DE JOC:

Sistema suís a 8 rondes. Partides a 10 minuts amb 3 segons d’increment per jugada a caiguda de bandera.

GRUPS i AVALUACIÓ:

Cada torneig serà a grup únic i estarà obert a tots els esportistes de totes les federacions. El Campionat Territorial d’Actius quedarà circumscrit als esportistes que estiguin adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona per la temporada actual. Tot esportista que no sigui de la Territorial gironina hi podrà participar però sense dret als premis del Circuit.

Els tornejos s’homologaran per ELO Català i FIDE Ràpid.

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL DE CADA TORNEIG:

Els empats a punts a la classificació final de cada torneig es desfaran pels següents desempats:

 • Buchholz menys el pitjor resultat
 • Buchholz total
 • Sonneborn-Berger
 • Resultat particular
 • Nombre de partides guanyades

Els tres desempats es sortejaran abans de la darrera ronda i s’informarà de l’ordre quan acabi la darrera partida del torneig. En cas de persistir l’empat, el desempat es decidirà primer pel resultat particular i després pel nombre de partides guanyades. I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà una partida d’escacs armageddon: Es fa un sorteig i l’esportista que guanya tria color, tenint en compte que les blanques amb 5 minuts sense increment estan obligades a guanyar i que les taules li donen el victòria a les negres que només jugarien amb quatre minuts sense increment.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es tramitaran a la Federació Catalana d’Escacs mitjançant el present formulari electrònic. El preu de la inscripció serà de 12 euros per cada actiu. Per els menors de 14 anys la inscripció serà de 6 euros.

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa ES89 2100 1033 3202 0013 0574 (cal indicar el nom i els dos cognoms de l'esportista i el torneig o tornejos a que s’inscriu). Caldrà portar el justificant del pagament, tot i que també es podrà fer efectiu l’import de la inscripció a la sala de joc, però sempre abans de començar la primera ronda.

Aquell esportista que s’inscrigui a un torneig, i no avisi amb temps de la seva incompareixença i finalment no faci efectiu l’import de la inscripció d’aquell torneig, serà provisionalment exclòs del Circuit d’Actius Memorial Albert Badosa. Així doncs no podrà tramitar cap inscripció mentre no hagi satisfet l’import de les inscripcions pendents de pagament.

Un cop feta la inscripció correctament per al formulari adient, l'esportista apareixerà a la llista d’inscrits del torneig. Caldrà que l’inscrit ho verifiqui. El termini per a les inscripcions es tancarà a les 21:00 hores, dos dies abans del dia de celebració de cada torneig. Passat aquest moment l’Organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

La Federació recaptarà les inscripcions i es farà càrrec de les despeses del registre del torneig, de les avaluacions d’Elo, i arbitral. A més abonarà a la comptabilitat de cada club organitzador un fix de 6 euros per inscrit major de 14 anys, i 3 euros per el de 14 anys i menors. Es pagarà l’import de 90 euros a l’àrbitre per a cada torneig arbitrat.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les Lleis dels escacs de la FIDE. 

PREMIS DE CADA TORNEIG DEL CIRCUIT

De cada torneig, cada club organitzador en fixarà els que cregui més adients.

PREMIS FINALS CAMPIONAT TERRITORIAL D’ESCACS ACTIUS DE GIRONA

Queda reservat als esportistes de Clubs de la Territorial de Girona amb llicència per a la temporada 2022. Aquests premis seran:

 • Campió Absolut : 300 € i trofeu
 • Subcampió Absolut : 200 € i trofeu
 • Tercer Classificat absolut: 100 € i trofeu
 • Campió de Tram 75€ i trofeu als tres primers classificats pels trams d’Elo Català següents:
  • fins a 1499
  • de 1500 a 1699
  • de 1700 a 1899
  • de 1900 a 2099
 • Trofeu al primer classificat de les categories Sub10, Sub12 i Sub14

Per a saber en quin tram d’Elo es pertany, es tindrà en compte la mitja de l’Elo Ràpid Català dels tornejos en què es participi i siguin computables.

Els premis no són acumulables, i es distribuiran segon l’ordre en què s’esmenten.

Per optar a aquests premis caldrà haver jugat mínim la meitat dels tornejos. La classificació es basarà amb la suma del punts dels millors tornejos que es comptabilitzaran (veure apartat “altres”) on s’hagi participat.

Els premis en metàl·lic els farà efectius la Federació Catalana d’Escacs per transferència bancària un cop s’hagi omplert un formulari amb les dades que es requereixen i es doni una còpia del DNI. Aquests premis estan sotmesos a retenció d'IRPF. En el cas que un menor de 16 anys obtingui un dels premis en metàl·lic, el pare o la mare o un representant legal ho farà en lloc seu.

Els trofeus s’entregaran a la Festa Gironina del 2023. 

Criteris de desempats:

En cas que a la classificació final del Circuit d’Actius de Girona es produeixi un empat a punts, el major número de tornejos guanyats només servirà per decidir el Títol de campió de Girona d’Escacs Actius, i si persisteix l’empat el major nombre de segons llocs, i així successivament.

Pels premis dels Trams i els d’Edats, en cas que dos esportistes o més tinguin la mateixa puntuació, es traurà el pitjor resultat per decidir qui va primer. Si es persisteix l’empat, es traurà també el segon pitjor resultat, i així successivament amb tots els resultats vàlids.

Repartiment dels premis en metàl·lic:

En cas que diversos classificats estiguin empatats a punts a la classificació final els premis en metàl·lic es repartiran, a parts iguals, entre tots els empatats. De tal forma que si el primer i segon queden empatats, se sumarà el premi en metàl·lic del primer i del segon i es dividirà per dos. Si l’empat és entre classificats que hagin quedat més enllà de la tercera plaça, per exemple que l’empat és entre el tercer, quart i cinquè, cadascun tindrà el dret a percebre una tercera part del premi en metàl·lic pel tercer classificat.

ANNEX

Fins set dies abans de l’inici del primer torneig es podran sumar altres tornejos al Circuit.

Si se sumen més tornejos, també pot canviar el número de tornejos comptabilitzats vàlids especificats en la següent taula:

 

Número de tornejos del Circuit

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tornejos a comptabilitzar

5

5

6

6

7

7

8

8

9

 

Si se suprimeix, o s’ha de canviar de data alguna prova del Circuit per algun motiu raonable, no s’acceptarà cap reclamació al respecte, i es comptabilitzaran com s’ha explicat. I si el Circuit consta de només 5 tornejos o menys, aleshores es comptabilitzaran tots. 

Registre i organització dels tornejos participants al Circuit:

Els clubs que organitzin un dels tornejos del Circuit es fa càrrec del registre oficial amb el formulari degudament omplert i que ha d’entregar a la Federació 30 dies abans de jugar-se el seu torneig. Els organitzadors també es fan càrrec de condicionar adequadament la sala de joc i comunicar a l’àrbitre si és adaptada per a minusvàlids.

Licitació de l’arbitratge:

Els àrbitres que tinguin interès en arbitrar algun torneig cal que ho facin, abans de 15 dies de l’inici del torneig, al correu electrònic federacio@escacs.cat. Cal dir que cada Club organitzador escollirà l’àrbitre del seu torneig.

Els àrbitres es faran càrrec de fer públic els resultats a chess-results, agrupats i degudament ordenats cronològicament.

Organitzadors:

El dia següent al torneig hauran de fer arribar un petit escrit acompanyat de fotografies per poder publicar-ho al web i xarxes socials de la Federació .

Qualsevol cosa no especificada en aquesta circular serà resolta pel director del Circuit.

La participació en el Circuit, tant d’esportistes i àrbitres com d’organitzadors, significa la total acceptació d’aquesta Circular.

 

Torroella de Montgrí, a 13 d’abril de 2022

Carles Vilà Camps

Delegat de la Territorial de Girona d’Escacs