Degut a l’actual situació derivada de la propagació del COVID-19 al nostre país, i donat que el nostre esport és especialment vulnerable, ja que és molt difícil mantenir unes condicions d’higiene sanitàries òptimes en cada torneig, la Delegació Territorial de Lleida presenta l’edició d’aquest any del Circuit Lleidatà en format on-line, de forma organitzada i coordinada amb tots el clubs de la província que vulguin donar continuïtat als torneigs d’estiu que s’han celebrat any rere any a la nostra província.

Per aquest motiu, la direcció del Circuit Lleidatà es posa a la disposició de tots els clubs per ajudar a crear els torneigs i donar unes pautes comuns per homogeneïtzar la competició, alhora de fomentar la seva participació.

Volem que cada torneig sigui únic i que no perdi l’essència que havia mantingut fins ara, per això, els organitzadors l’haurien de tractar amb els ens locals (ajuntaments, consells comarcals, diputació, empreses privades...), oferint l’al·licient característic de cada poble per mantenir la competició activa un any més.

Si durant l’estiu es pot reprendre la competició presencial es respectaran els dates preestablertes del circuit.

ORGANITZACIO DE TORNEIGS

1. Integraran el Circuit d’Escacs Ràpids de la D.T. Lleida tots els torneigs d’escacs ràpids/llampec que organitzin clubs de la DT que sol·licitin la voluntat de formar part del Circuit i que es facin durant el període de l’19 de Juny a 30 de setembre de 2020. Els torneig podran ser en format presencial o en plataformes d’internet.

També poden ser organitzadors aquells (municipi/barris/associacions) que tot i no tenir club així ho desitgin, sempre i quan es compleixin els estàndards mínims d’aquestes competicions i estiguin assessorats per un club de la D.T. Lleida.

Les sol·licituds s’hauran de presentar almenys amb dues setmanes d’antelació a la celebració del torneig de forma telemàtica al correu federacio@escacs.cat , encara que per confeccionar una agenda organitzativa es demana informar sobre la data del torneig a celebrar durant el mes de juny.

En cas d’haver dos torneigs sol·licitats pel mateix dia es tindrà en compte la data i el motiu pel qual es va celebrar l’any passat, i la data d’entrega de la sol·licitud.

2. Les dates disponibles comencen el divendres 19 de juny fins el diumenge 27 de setembre de 2020.

Les hores que la direcció del circuit proposa són:

 • Torneig de divendres: Horari nocturn, a partir de les 21:00 hores.
 • Torneig de cap de setmana: Un sol torneig entre dissabte i diumenge, ja sigui en horari de matí o de tarda, llevat que se’n organitzi un anterior o paral·lel dirigit a SUBs, o que excepcionalment no es pugui trobar una data disponible per dos torneigs coincidents.

Queden exclosos del circuit els campionats per equips i els tancats.

3. La relació de campionats que formen part del Circuit s’anirà actualitzant a mesura que els clubs ho comuniquin i es publicarà en la secció de la D.T.Lleida del web de la FCE i a la pàgina del Facebook del Circuit d’Estiu d’Escacs de Lleida

4. Cada torneig tindrà el format de temps de joc que l’organitzador desitgi.

PARTICIPACIO

5. Podran participar als torneigs del circuit tots aquells jugadors amb llicència activa a la FCdE. També ho podran fer aquells jugadors que no estiguin federats i sol·licitin participar de forma individual.

6. Per optar als premis del circuit s’haurà d’estar federat en un club de la DT Lleida i realitzar la inscripció en el següent enllaç, indicant nom, codi FCE, telèfon de contacte i usuari lichess.

7. L’usuari de lichess haurà de ser l’usuari habitual que fa servir el jugador. Si ja es disposa d’usuari de lichess, no es pot crear un usuari nou per aquest campionat.

8. Tots els jugadors hauran d’estar associats al seu club homòleg a lichess.org. No podrà participar cap jugador que no estigui a un club d’aquesta plataforma. El club federat és el responsable de validar que el jugador inscrit al seu club virtual sigui membre del seu club real.

9. L’organització espera un comportament esportiu en tots els participants, tant pel que fa a la prohibició d’ajuda d’aparells electrònics o de suplantació de jugador. En cas de detecció de comportament poc esportiu l’organització es reserva el dret d’expulsió del torneig i l’anul·lació del dret a premi.1

10. Per determinar un comportament poc esportiu la organització analitzarà diferents fonts, des de la pròpia informació que proporciona lichess en detecció de mòduls i/o comportaments fraudulents, així com la evolució de la performance del jugador i la comparació del seu rendiment amb jugadors de força similar.

SISTEMA DE PUNTUACIO DEL CIRCUIT

11. Hi haurà 4 trams d’ELO i 4 trams de subs:

 • Tram A – Elo superior 2100
 • Tram B – Elo 1950 a 2100 
 • Tram C – Elo 1800 a 1949    
 • Tram D – Elo inferior a 1800
 • Tram E – Esportistes sub-14 (nascuts al 2006 i 2007) i Elo inferior a 1650
 • Tram F – Esportistes sub-12 (nascuts al 2008 i 2009) i Elo inferior a 1650
 • Tram G – Esportistes sub-10 (nascuts al 2010 i 2011) i Elo inferior a 1650
 • Tram H – Esportistes sub-8 (nascuts posterior al 2011) i Elo inferior a 1650

12. El tram d’ELO de cada esportista serà el de la llista d’ELO Ràpid de la FCE de l’1 de juny. Si un esportista es dóna d’alta a la FCE en posterioritat s’assignarà l’ELO inicial de la llista.

13. Per a l’elaboració de la classificació de trams s’utilitzaran les classificacions finals de cada campionat d’on s’extrauran les classificacions per trams del Circuit. Per a cada tram d’ELO s’assignaran els següents punts en funció dels següents criteris:

 • El màxim a punts per repartir serà de 20 punts per torneig
 • El repartiment de punts es farà de forma inversa als punts atorgats en cada tram: n pel primer, n-1 pel segon, n-3 tercer ... Quan s’arribi a 1 punt per esportistes, s’assignarà 1 punt a la resta d'esportistes del tram.
 • Els campionats de subs només comptabilitzaran pel tram E-H (categories sub-14 a sub-8).

14. Per optar a la puntuació de trams s’hauran de jugar un mínim de 5 partides en el torneig que s’avaluï.

15. El desempat principal serà el nombre de torneigs en el que s’hagi participat, seguit del nombre de vegades que hagi quedat campió dels torneigs i/o trams. Si després d’aquests encara es manté l’empat, es decidirà un encontre individual de 4 partides al ritme 3’+2”, arbitrat per la direcció del circuit.

PREMIS

16. Per optar als premis el jugador ha de estar federat per un equip de la DT Lleida.

17. Es donaran els següents premis:

 • Per cada tram d’ELO: Trams A,B,C i D
  • 1r Classificat - Inscripció Premium gratuïta d’1 any a Chess 24
  • 2n Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 50 €
  • 3r Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 30 €
  • 4t Classificat - Inscripció gratuïta al proper Campionat Absolut de Lleida
  • Millor Fèmina - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
 • Per cada tram de subs: Trams E, F, G i H
  • 1r Classificat   - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 50 €
  • 2n Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 30 €
  • 3r Classificat - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
  • 4t Classificat - Inscripció gratuïta al proper Campionat Absolut de Lleida
  • Millor Fèmina - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €
 •  Per nombre de participacions
  • 1r Classificat   - Val de compra de llibres d'escacs valorat en 20 €

18. Els premis no són acumulables, deixant escollir al premiat a quin premi opta i assignat el premi alliberat al següent jugador de la classificació corresponent.

19. Els premis són intransferibles (no es poden assignar a terceres persones).

20. Els premis s’enviaran als guanyadors a l’Octubre en el moment de la finalització del circuit.

21. Els val de compra de llibres es podran intercanviar per llibres publicats per l’Editorial Chessy directament a la seva pàgina web.

http://tiendachessy.com/index.php?id_category=37&controller=category&id_lang=6

MODALITAT DE TORNEIGS

22. Lichess.org dona una gran varietat de torneigs per organitzar, des de l’estàndard amb la configuració habitual de peces a torneigs de passa-peces o temàtics per apertures. La direcció del torneig ha posat a la vostra disposició els següents vídeos que us expliquen des de com crear un usuari a crear un torneig

(links vídeos)

Tots els torneigs que formin part del circuit seran de la modalitat Individual, tenint dos tipus a escollir:        

a) Torneig Arena: el més dinàmic. Cada jugador pot ser emparellat només acabar la seva partida i el temps d’espera entre partida i partida és mínim.

b) Torneig Suís: tot i estar en fase Beta es funcional. És més fidel al presencial, però suposa que el jugador a d’esperar a que tots acabin la ronda per ser emparellat.

SUPORT

23. La direcció del circuit posa a la vostra disposició varies línies de suport segons la necessitat.

 • 655916962 (Robert Torrelles) suport sobre la plataforma lichess.org (usuaris i torneigs) i/o cartells del circuit.
 • 618124862 (Joshua Solaní) suport sobre usuaris, jugadors i classificacions.
 • 699441262 (Jaume Ribera) suport sobre dates de torneigs i agenda.

24. S’habilitarà un grup de WhatsApp, per facilitar la informació i la Classificació.

DISPONICIONS FINALS

25. En les competicions per internet, l’organització no es fa responsable de problemes tècnics que puguin afectar als participants (plataforma internet, connectivitat, bloqueig usuari per detecció d’us fraudulent, ...) i donarà per vàlida la classificació final que mostri la plataforma.

26. Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.

27. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases

Lleida , 20 de juny de 2020