Organització:

Organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d’Escacs Almenar.

Participants:

Poden participar tots els esportistes dels clubs de la Delegació de Lleida amb llicència en vigor de la Federació Catalana per a la temporada 2022.

Dates:

Diumenge 12 de juny a les 10:00.

Local de Joc:

Local Social d'Almenar, situat al C/ Espadós s/n d'Almenar.

Sistema de joc:

Es jugarà pel sistema suís a 11 rondes.

Ritme de Joc:

Es jugarà a 3 minuts per jugador amb un increment de 2 segons per jugada.

Trofeus:

Trofeu per als 3 primers de cada tram d’elo. L’entrega dels trofeus es farà un cop finalitzat el Campionat.

Trams d’ELO: El campionat tindrà un sol grup amb 5 trams d’ELO (segons ELO Català de Ràpides, juny del 2022):

Els trams d’ELO seran els següents:

  • Tram A – Absolut
  • Tram B – Elo 2000 a 2099
  • Tram C – Elo 1900 a 1999
  • Tram D – Elo 1800 a 1899
  • Tram E – Elo inferior a 1799

També hi haurà trofeus pels tres primers de cada categoria; sub 12, sub 10 i sub 8.

Avaluació:

El campionat és vàlid per a Elo Català d'escacs ràpids.

Inscripció:

La inscripció s’haurà de fer abans del dia divendres 10 de juny de 2022 a les 20:00 h. a través del formulari. Tots els jugadors que s’inscriguin amb posterioritat no podran jugar fins la 2a ronda.

El preu de la inscripció serà de 5 € per jugador i es carregarà al compte del club del participant.

Publicació d’aparellaments:

L’àrbitre del campionat anirà publicant a la pàgina web de Chess-results i del web de la FCE, apartat de la Territorial de Lleida, els inscrits. En cas d’errors en les inscripcions s’ha de comunicar a la FCE qualsevol anomalia abans del dissabte a les 15:00.

Desempats:

Els desempats que s’aplicaran seran els següents:

  • Buchholz mitjà
  • Buchholz sencer
  • Buchholz -1
  • Progressiu acumulatiu.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling Rules – FIDE Handbook].

L’ordre dels tres primers desempats se sortejarà un cop acabada la darrera ronda i com a últim desempat es deixarà el progressiu acumulatiu.

Incompareixences:

L’esportista que no es presenti a la primera ronda o qualsevol altra ronda de joc restarà eliminat de la competició.

Reglament:

El torneig es regirà pels Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE.

IMPORTANT

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc.

Per no afectar el ritme del torneig, no s’atendran les possibles reclamacions que puguin succeir. Els jugadors tindran al seu abast l’imprès oficial de la FCE per tal d’efectuar reclamacions al Comitè de Competició de la FCE.

ÈTICA

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica l’acceptació d’aquesta Circular.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i del propi local de joc on s’organitza el Campionat.

 

Lleida, 4 de juny de 2022.