ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona amb la col·laboració de la Unió Escacs Cambrils.

DIES DE JOC:

3 dissabtes al matí: 9, 16 i 23 de novembre (es disputaran dues rondes cada dia).

LOCAL DE JOC:

El Casal Municipal de la Gent Gran, Avinguda de Sant Joan Baptista de la Salle, 13, Cambrils -43850-

HORA D’INICI:

La primera ronda començarà a les 09:30 hores. la segona ronda, un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 30 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

CATEGORIES:

  • Sub-14 – Nascuts l’any 2006 i 2007
  • Sub-16 – Nascuts l’any 2004 i 2005

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCd’E en vigor per a l’any 2019. Els participants podran inscriure’s en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé, en categories superiors, en el cas que ho desitgin i ho sol·licitin.

De totes maneres, un esportista sub-12 o de categories inferiors pot sol·licitar la inscripció a qualsevol de les dues categories d'aquest torneig. El Director del Torneig estudiarà la petició i valorarà la idoneïtat o no de la sol·licitud. Això no treu l’obligació dels esportistes a participar en la seva categoria per poder participar a la Final de Catalunya.

Podran inscriure's a través de la Federació Catalana d'Escacs els esportistes que pertanyin a qualsevol club d'escacs de la província de Tarragona. També podran inscriure’s esportistes dels Consells Esportius si així ho sol·liciten; se li assignarà l’Elo d’acord amb les taules d’edats que s’utilitzen per als sub-8 a sub-14.

INSCRIPCIÓ:

La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ

La data límit d’inscripció es el dia 31 d’octubre de 2019 a les 19:00h.

La quota d’inscripció és de 12,00 € per a cada participant, la qual es carregarà al compte intern del club.

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

En principi, es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes. En funció de la inscripció a cada categoria es podria modificar aquest sistema a una lliga, play off,...

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing inicial es farà per ELO català.

Els aparellaments es publicaran el dimarts anterior a la ronda a partir de les 20 hores. Si un participant no vol ser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al correu federacio@escacs.cat, fins dilluns a les 19:00 h.

RITME DE JOC:

Per a totes les categories, el ritme de joc serà de 60 minuts a caiguda de bandera, per a cada esportista.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

guanyada 1 punt

taules 0,5 punts

perduda 0 punts

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà amb els següents desempats i segons el sistema de joc emprat:

SUÍS FIDE

1r       Buchholz, menys el més fluix

2n      Buchholz total  

3r       Resultat particular  

4t       Sonneborn-Berger

5è      Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

6è      Sorteig

ROUND-ROBIN (LLIGA)

1r       Resultat particular

2n      Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

3r       Sonneborn-Berger

4t       Sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

ÀRBITRES:

L’àrbitre principal que gestionarà les rondes està pendent de la licitació. La gestió i organització dels arxius serà la definida en la licitació de l’arbitratge.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.


DIRECTOR DEL TORNEIG:

Ferran Torta Navarro


INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a la primera ronda de cada dia.


TELEFONIA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, per a l'esportista comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.


PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general de cada categoria.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.


ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.


ALTRES:

Aquest torneig serà vàlid per a ELO català.

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat. Hi podrà haver un delegat per cada 5 esportistes d’un mateix club.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2020. Les places classificatòries per a la final es publicaran a la circular corresponent.

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.

No hi ha fase prèvia sub-18 perquè la final del Campiona de Catalunya d’edats d’aquesta categoria es juga amb format open, al mateix temps i lloc que la resta de categories, que sí tenen fases prèvies classificatòries.

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

Amposta, 5 de setembre de 2019