CLUBS

JUGADORS

TORNEIGS

LLIGA CAT.

Lliga catalana

CIRCUIT

RETRANSMISSIONS

Destacats

 
 
 
 
 

Retransmissió en directe de la Lliga Catalana

Cada dissabte, a partir de les 16:30 hores, es retransmetran dues partides de divisió d'Honor. Aquesta setmana:

Grup I: Foment - Barberà

Grup II: Figueres - Olot

Chess24

Telèfon resultats (només Divisió Honor): 689.625.046

Copa Catalana - Fases Territorials 2023

Barcelona - Equips inscrits

Girona - Equips inscrits

Tarragona - Equips inscrits

Lleida - Equips inscrits

Campionat de Catalunya individual d'edats 2023

Pàgina del torneig

Criteris de distribució i places classificatòries

Fases prèvies

 

PROPOSTES DE MODIFICACIONS DE REGLAMENTS

REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA

REDACTAT ACTUAL

Article 15
15.1 A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE, un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 15
15.1 A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. En cas que una Delegació organitzi una fase posterior a la fase prèvia, només tindran dret a participar a les Finals Catalanes els equips campions i subcampions de la segona fase. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE, un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

 

REDACTAT ACTUAL
Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre
Article 11
11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre
Article 11
11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “vacant” i el resultat +- o -+. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estigun inicialment programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.
Tot aquest article 11.1 és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries.

 

Part II. Competicions específiques
Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs
PROPOSTA DE NOU ARTICLE Secció 3. Inscripcions i renúncies
3.7 Si un club té diversos equips i vol renúnciar a algun equip, aquest haurà de ser el de categoria més baixa, llevat que tingui l'autorització de la Comissió Esportiva de la Federació  per poder renunciar un equip de major categoria, per motius justificats. Un cop hagin estat publicats els grups, en cas de renúncia haurà de ser el d'inferior categoria.

 

Capítol I. Tramitació de documentació
Secció 1. Inscripció d’un club a la Federació Catalana d’Escacs
REDACTAT ACTUAL

Article 1
Els requisits per afiliar-se a la Federació Catalana d’Escacs són:
Disposar d’un local social amb condicions de jugar als escacs,
Tramitar un mínim de quatre llicències de jugadors,
Adreçar-se a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per formalitzar el club (estatuts) en el Registre Oficial d’entitats de la Generalitat de Catalunya.
Omplir l’imprès d ’afiliació a la Federació Catalana, amb tots els requisits (preferiblement escrit a màquina).
Efectuar els pagaments establerts per l’Assemblea General i la Junta Directiva
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 1
Els requisits per demanar l'afiliació a la Federació Catalana d’Escacs són:
Disposar d’un local social amb condicions de jugar als escacs,
Tramitar un mínim de quatre llicències de jugadors o bé organitzar un obert homologat.
Adreçar-se a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per formalitzar el club (estatuts) en el Registre Oficial d’entitats de la Generalitat de Catalunya. Tenir un NIF atorgat per Hisenda.
Omplir l’imprès d ’afiliació a la Federació Catalana, amb tots els requisits.
Efectuar els pagaments establerts per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
La Junta Directiva de la Federació decidirà si s'accepta l'afiliació sol.licitada.

 

Secció 2. Tràmit de llicències de jugadors
REDACTAT ACTUAL

Article 2
2.1 La llicència federativa de jugador es tramitarà a través dels clubs afiliats a la Federació Catalana d’Escacs. No es tramitaran llicències de jugadors a títol personal, sinó sempre a través d’un club.2.2 La llicència s’expedirà per un període de validesa igual a la temporada esportiva.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 2
2.1 La llicència federativa de jugador es tramitarà a través dels clubs afiliats a la Federació Catalana d’Escacs. No es tramitaran llicències de jugadors a títol personal, sinó sempre a través d’un club.2.2 La llicència s’expedirà per un període de validesa igual a la temporada esportiva o altres períodes establerts per la Junta Directiva de la Federació.

 

REDACTAT ACTUAL
Article 5
Les llicències s’han de tramitar abans de la finalització de la temporada anterior a la temporada que començarà. Tindran un recàrrec en el seu preu totes aquelles llicències tramitades una vegada hagi començat la nova temporada.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 5
Les llicències s’han de renovar abans de la finalització de la temporada anterior a la temporada que començarà. Tindran un recàrrec en el seu preu totes aquelles llicències renovades una vegada hagi començat la nova temporada. Les llicències de nova creació no tindran recàrrec.

 

REDACTAT ACTUAL
Article 7
El dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs (les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 7
El dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs per disputar la Lliga Catalana (les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent.
Secció 4. Comunicació de dades oficials del club a la Federació Catalana d’Escacs


REDACTAT ACTUAL

Article 10
10.1 Tots els clubs inscrits a la Federació Catalana d’Escacs hauran de comunicar les següents dades oficials de l’entitat:
Adreça i telèfon de contacte del local de joc de l’entitat.
Adreça de correspondència de l’entitat.
Nom, DNI i telèfons de contacte del president de l’entitat.
Nom i telèfons de contacte del delegat principal de l’entitat.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 10
10.1 Tots els clubs inscrits a la Federació Catalana d’Escacs hauran de comunicar les següents dades oficials de l’entitat:
Adreça, e-mail i telèfon de contacte del local de joc de l’entitat.
Adreça de correspondència de l’entitat.
Nom, DNI, e-mail i telèfons de contacte del president de l’entitat.
Nom i telèfons de contacte del delegat principal de l’entitat.

 

REDACTAT ACTUAL

Article 11
11.1 La Federació Catalana d’Escacs publicarà anyalment un llistat amb les adreces dels locals de joc del clubs comunicades fins el 31 de desembre de l’any anterior. Una vegada publicat aquest llistat, les entitats que variïn l’adreça del local de joc estan obligats a comunicar, mitjançant correu certificat, la nova adreça del local de joc a totes les entitats que estiguin implicades en la competició amb ells.11.2 Les entitats que variïn les adreces del local de joc, una vegada ho hagin comunicat a les entitats implicades, hauran d’adreçar a la Federació Catalana la nova adreça i els comprovants de les comunicacions de correu certificat.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 11
11.1 La Federació Catalana d’Escacs tindrà actualitzat a la seva pàgina web les adreces dels locals de joc dels clubs. Seran els clubs els que indiquin a través del portal de gestió administravia quina es la seva adreça. Les entitats que modifiquin l’adreça del local de joc estan obligats a comunicar, mitjançant e-mail la nova adreça del local de joc a la Federació i a totes les entitats que estiguin implicades en la competició amb ells.  

 

Secció 11. Fases finals de la Lliga Catalana d’Escacs
Article 15
15.1 A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE, un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
15.1 A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup o els campions i subcampions Terrtorials, (en el cas que la Delegació ja tinguin fase posterior a la fase regular), jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE. Un cop disputada la primera ronda el sorteig es dirigirà tenint en compte l’historial de desplaçaments de cada equip i si l'equip ha jugat d'equip local o visitant la ronda anterior.

 

Capítol VIII. Reglament del Campionat de Catalunya de Ràpides d’Equips
Secció 1. Normes generals
Article 3
Els equips d’aquest torneig es formen amb els mateixos jugadors que participen en La Lliga Catalana d'Escacs, més els jugadors amb número bis fitxats un cop finalitzat La Lliga Catalana d'Escacs. L’últim dia per tramitar llicències de jugadors per disputar aquesta competició serà el dijous anterior a la celebració del Campionat i ampliaran la llista d’ordre de forces de La Lliga Catalana d'Escacs com a números bisos. Les alineacions es realitzaran per odre de forces i mantenint la mateixa titularitat que en La Lliga Catalana d'Escacs. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Article 3
Els equips d’aquest torneig es formen amb els mateixos jugadors que participen en La Lliga Catalana d'Escacs, més els jugadors amb número bis fitxats un cop finalitzat La Lliga Catalana d'Escacs. L’últim dia per tramitar llicències de jugadors per disputar aquesta competició serà el dijous anterior a la celebració del Campionat i ampliaran la llista d’ordre de forces de La Lliga Catalana d'Escacs com a números bisos. Les alineacions es realitzaran per odre de forces tenint en compte l'elo català de partides ràpides i mantenint la mateixa titularitat que en La Lliga Catalana d'Escacs,o sigui que els titulars de l'equip vindran determinats per l'ordre de forces del club a la Lliga, però l'ordre dels taulers serà per l'ELO ràpid.
. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

 

Part II. Competicions específiques
Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs
Secció 6. Distribució de grups d’equips
10.2 En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents:
El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20
El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 19.
Els criteris per atorgar els números són els següents:
•    Número 1, per l'equip catorzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 2, per l'equip quinzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 3, per l'equip setzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 4, per l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.
•    Número 5, per l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 6, per l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 8, per l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 10, per l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 11, per l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 12, per l'equip classificat en sisè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 13, per l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 14, per l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 15, per l’equip classificat en vuitè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 16, per l’equip classifica en vuitè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 17, per l’equip campió de la Segona Divisió.
•    Número 18 per l’equip subcampió de la Segona Divisió.
•    Número 19, per l’equip amb millor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.
•    Número 20, per l’equip amb pitjor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
10.2 En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents:
El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20
El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 19.
Els criteris per atorgar els números són els següents:
•    Número 1, per a l'equip catorzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 2, per a l'equip quinzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 3, per a l'equip setzè classificat de la DH de la temporada anterior.
•    Número 4, per a l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.
•    Número 5, per a l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 6, per a l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 8, per a l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 10, per a l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 11, per a  l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 12, per a l'equip classificat en sisè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 13, per a  l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
•    Número 14, per a l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
•    Número 15, per a l’equip classificat en vuitè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior. Si guanya el Play-off d'ascens.
•    Número 16, per a l’equip classifica en vuitè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior. Si guanya el Play-off d'ascens.
•    Número 17, per a l’equip campió de la Segona Divisió.
•    Número 18 per a l’equip subcampió de la Segona Divisió.
•    Número 19, per a l’equip amb millor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.
•    Número 20, per a l’equip amb pitjor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.

En cas que el Play-off d'ascens sigui guanyat per un equip de Preferent aquest serà el darrer número (20) i en cas que siguin dos, el número estarà en funció de la puntuació de la fase prèvia, el de més puntuació serà el 19 i l'altre serà el 20.

En cas de renúncies a disputar les Finals Catalanes de Campions de Segona Divisió, aquests equips que renuncien aniran al darrere dels equips que no hagin renunciat Si la renúncia és de diversos equips, l'ordre serà assignat per la puntuació obtinguda a la fase regular.

PROPOSTA DE LLICÈNCIA TEMPORAL D’UN DIA

Els clubs podrán tramitar llicència només vàlida per un dia al preu de 2€.

PROPOSAT FUNDACIÓ UFEC

Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del President de la Federació en la seva representació al patronat.

Preguntes Freqüents

Botiga en línia

Cercador

Galeria Flickr