Es publica l'acta de la reunió del dia 6 d'agost de la Junta Electoral.

ACTA