REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 23 de febrer de 2011, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Barcelona B – Catalunya, de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips, a la categoria Segona Divisió de Barcelona, on diu que el jugador Manuel Gómez del C.E, Barcelona es va comportar de manera inadequada, amb falta de respecte per al seu adversari i no va signar la planilla.

 

VIST,  El que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

 

Art. 8.7 Al finalitzar la partida ambdós jugadors signaran les dues planilles, indicant el resultat.  

 

VIST, El Reglament Disciplinari de la FCE on diu:

Són infraccions lleus:

2.      La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres jugadors o competidors.

Article 18

Corresponen a les infraccions lleus:

a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a quatre partides.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Sancionar el jugador Manuel Gómez del C.E. Barcelona a un partit d’inhabilitació a la ronda 6 del Campionat de Catalunya per equips, per comportament antiesportiu.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 23 de febrer de 2011