REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 11 d’octubre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’escrit de denúncia del Comitè Català d’Àrbitres sobre l’actuació arbitral en el Torneig Internacional de Salou, on els aparellaments no es realitzaven d’acord amb la reglament vigent.

 

VIST, que l’àrbitre principal del Torneig no ha fet cap al·legació al respecte.

 

ATÈS, el que diu la Reglamentació de la FI)DE C.04.1 Sistema Suís Basat en Valoració. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

 

Amonestar Ricard Lega Arredondo, àrbitre principal del torneig, perquè no va realitzar de manera reglamentària l’ordenació dels jugadors, incomplint el reglament C.04.1 de la FIDE sobre l’aparellament suís.

 

En cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 11 d’octubre de 2010