REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 3 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit UGA B – Sant Josep,  on el jugador Carlos Muñoz, va comentar la caiguda de bandera d’un dels jugadors del Sant Josep. 

ATÈS, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus. 

ATÈS, les Lleis dels Escacs de la FIDE a l’Art. 12 La Conducta dels jugadors:  

Durant la partida està prohibit que els jugadors facin us de qualsevol tipus de notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en altres taulers. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Sancionar el jugador Carlos Muñoz de la UGA a un partit d’inhabilitació a la novena ronda del Campionat de Catalunya per equips, per intentar ajudar a un jugador de la UGA B indicant que al seu adversari li havia caigut la bandera. 

El resultat del matx queda: 

UGA B 3,5 - SANT JOSEP 6,5 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 3 de març de 2010