REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 4 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Abrera contra el Collblanc-Aurora B de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Segona Territorial, i l’acta del matx Esplugues C - Collblanc-Aurora C de Tercera Territorial també de la ronda 1, on el jugador Manuel Domenech està alineat en ambdues actes

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips

 

Art. 71... Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Considerar que els dos partits van ser perduts pel Collblanc-Aurora per alineació indeguda.

 

Els resultats dels matxs queden:

 

Abrera 8 – Collblanc-Aurora B  0 

Esplugues C 4 – Collblanc-Aurora C 0

 

Les variacions d’elo no seran modificades i es mantenen els resultats real dels enfrontaments. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 4 de febrer de 2010