REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 4 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit  Mollet B- Badia de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Segona Territorial, on el jugador Segarra del Badia reclama que el seu adversari Amores del Mollet ha tocat una peça. La partida continua sub-condicione i acaba amb la victòria del jugador del Mollet.

 

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

 

Exceptuant el que preveu l'Article 4.2, si el jugador que està en joc toca deliberadament sobre el tauler:

a. una o més peces pròpies, ha de moure la primera peça tocada que es pugui moure; o

b. una o més peces de l'adversari, ha de capturar la primera peça tocada que pugui ser capturada;

 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Donar per perduda la partida al jugador Amores (Mollet) que va tocar una peça de l’adversari i després no la va voler capturar.

Advertir al jugador Amores (Mollet) que aquest és un comportament antiesportiu i que podria ser sancionat més greument en cas de reincidència.

 

El resultat del matx queda:

 

Mollet B 5  – Badia  3

 

Aquest Comitè recorda:

a) Davant una reclamació al Comitè de Competició s’han d’adjuntar sempre els originals de les planilles.

b) Quan un jugador fa una reclamació pot aturar el rellotge per realitzar aquesta reclamació.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 4 de febrer de 2010