REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 22/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

  • Tercera Tarragona Grup III: Gandesana B no es presenta contra Masdenverge C.
  • Tercera Tarragona Grup II: El Club d'Escacs Salou no es presenta contra Gandesana A.
  • Tercera Girona Grup I: Santa Eugènia E no es presenta a casa contra Guixolenc C. Santa Eugènia E es retira de la competició.
  • Promoció Sub12 Preferent de Barcelona: Martorell es presenta amb sol un jugador. No es disputa el partit.
  • S’ha retirat abans de començar la primera ronda, però un cop publicat el sorteig: Comtal E, Vic B, Tona B, tots de Tercera Categoria de Barcelona. El Mollet B de promoció Sub-12 de Barcelona.

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Gandesana B, Salou, Santa Eugènia E, Martorell Sub-12, Mollet B Sub-12, Comtal E, Vic B, Tona B.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 23 de gener de 2013

VERSIÓ PER IMPRIMIR