REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 15/05/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació dels jugadors Lázaro Lorenzo de la Riva i Arián Gonzalez, en relació a un escrit signat per Viktor Moskalenko, aparegut al web Ajedreznd, on els jugadors denuncien insults i calumnies per part de l’autor de l’escrit.

ATÈS, Vist l’escrit de referència aparegut en Ajedreznd.  

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

  1. Aquest Comitè no és competent per dictaminar en casos de presumptes delictes d’injúries o calúmnies efectuats fora de la competició. Les acusacions mútues realitzades, entre jugadors, en un web privat, alié a la Federació, ultrapassen l’àmbit esportiu i per tant no són d’aplicació el que disposen les normes específiques de disciplina esportiva tipificades en aquesta Federació.
  2. Els reclamants, si es consideren injuriats, podrien adreçar les seves denúncies als tribunals ordinaris de justícia, fora de l’àmbit esportiu.
  3. Les reclamacions per infraccions concretes dels reglaments Federatius i les regles del joc s’han d’efectuar en el moment de produir-se, en temps i forma, aportant proves, i segons indiqui la pròpia normativa de la Federació Catalana d’Escacs i de les lleis esportives de rang superior.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 15 de maig de 2013