REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 12/06/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

VIST,  la reclamació del jugador Manel Santolaria, durant la Final del Campionat de Catalunya de Veterans on reclama un premi atès que considera que un partida guanyada per incompareixença no ha de ser considerada com un victòria.

ATÈS, la normativa del propi Campionat.

7.  DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

EL PRIMER DESEMPAT SERÀ  EL NOMBRE DE VICTÒRIES.

ATÈS, el que diu la normativa d’avaluació de la Federació Catalana d’Escacs

1.2.1 Les partides guanyades per incompareixença seran vàlides per a l’avaluació catalana a tots els efectes. Les partides guanyades per incompareixença equivaldrà a una partida jugada amb un jugador del mateix elo que el propi jugador.

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar el recurs presentat per Manel Santolaria, ja que la decisió presa pels àrbitres de la Final del Campionat de Catalunya de Veterans i la posterior resolució del Comitè de Competició s’ajusten a la normativa legal vigent.

La reglamentació a Catalunya, a diferència de la normativa de la FIDE, considera que una partida guanyada o perduda per incompareixença, no només compta com una victòria o derrota, sinó que és avaluada a tal efecte.

Si la normativa del Campionat de Catalunya de Veterans no indicava cap mena d’ajust en el desempat pel nombre de victòries, en cas d’incompareixença, s’ha de concloure que guanyar una partida per incompareixença és una victòria del jugador que va comparèixer a la partida, a tots els efectes.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 12 de juny de 2013