REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'informe arbitral de la fase prèvia a Tarragona de categoria Sub-18 del Campionat de Catalunya d'Edats, on el darrer dia de la competició  no es van presentar cap dels dos jugadors que anaven al capdavant de la classificació.

VIST, les al·legacions del clubs dels jugadors que no van comparèixer.

ATÈS, el que diuen les bases del Campionat:

NCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

1. Ratificar la resolució de l'àrbitre del Campionat que va retirar de la competició als dos jugadors que no van comparèixer.

2. Referent a la designació de les places classificatòries per a la Final del Campionat d'Edats, no és competència arbitral. És la pròpia Federació, mitjançant el seu Comitè organitzador, el que atorga les  places i els percentatges en què són subvencionats l'estada i manutenció dels jugadors.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 20 de març de 2015