REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, corresponent a la tercera ronda de la Categoria Preferent de Lleida, entre els equips: Ivars contra Bellpuig-Vilanovenc.

VIST, la reclamació del club Ivars, on indica que la alineació de l'equip de Bellpuig-Vilanovenc va ser indeguda perquè dos jugadors van canviar l'ordre i el 9 de la llista va jugar per davant del 8.

ATÈS, el que diu el Reglament de la Lliga Catalana:

11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix)...

1.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip...

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Donar per perdudes les partides dels jugadors Jordi Bordera i Vicensç Rullo del Bellpuig-Vilanovenc, atès que van jugar en el tauler que no els corresponia.

El resultat final del partit és, per tant, Ivars 6 - Bellpuig-Vilanovenc 4

Les partides comptaran per elo amb el resultat real que es va produir en el partit.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 18 de febrer de 2016