REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Tàrrega - Catalònia, corresponent a la cinquena ronda del grup II de la 1a Divisió, on el delegat de l’equip del Catalònia reclama que el segon tauler del Tàrrega està molestant els adversaris, perquè jugava de manera ostensible davant el tauler amb un peó i tot i reclamar ho torna a fer.

VIST, l'explicació del club Tàrrega, on diu que el comportament del Delegat del Catalònia no va ser l’adequat en les formes.

ATÈS, el que diu les Lleis dels Escacs de la FIDE:

ARTICLE 11: LA CONDUCTA DELS JUGADORS

11.5.

Està prohibit distreure o molestar l’adversari de qualsevol manera. Això inclou reclamacions o ofertes de taules improcedents o la introducció d’una font de soroll a la zona de joc.

1.1. Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escac

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

  1. Advertir el jugador, segon tauler del Tàrrega, de codi 3443, que no es pot molestar els adversaris, tal com indiquen les Lleis dels Escacs de la FIDE.
  2. Advertir el delegat del Catalònia, de codi 4175, que, encara que es tingui raó per reclamar, sempre s’han de guardar les formes i actuar amb educació. Si no es guarden les formes s’està deshonorant el joc dels escacs.
  3. En el cas de la Lliga, com que no hi ha àrbitre, s’ha de ser especialment curós en mantenir un comportament esportiu i conciliador.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 07 de març de 2017