COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Olot F – Guixolenc B, on el jugador alineat en quarta posició de l’equip de l’Olot té un numero de llista inferior (teòric més fort) que els 3 primers.

ANTECEDENTS

A les 11,45 hores, del diumenge 4 de febrer de 2018, els delegats es van adonar que el jugador alineat en el quart tauler de l’equip de l’Olot tenia el número 48 de la llista d’ordre de forces, quan els jugadors 1, 2 i 3 tenien un numero de llista superior.

FONAMENTS DE DRET

El reglament de la Federació Catalana diu:

11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

CONSIDERACIONS

El reglament indica clarament que no es pot alterar l’ordre de la llista d’ordre de forces per a jugadors de més de 1700 d’elo.  Per tant es tracta d’una alineació indeguda.

La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Sancionar l’equip de l’Olot F, per alineació indeguda, amb la pèrdua global del matx per 0 a 6 en favor del Guixolenc B.

Les partides comptaran per a elo amb el resultat real que es va produir.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 07 de febrer de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs