REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE). per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit.

VIST, la reclamació del C.E. Terrassa perquè al jugador del Sant Cugat J. S, li va sonar el mòbil durant el matx entre el Terrassa i el Sant Cugat.

1. ANTECEDENTS DEL FET

A la partida entre J.S. (blanques) i A.C. (negres), al jugador blanc, li va sonar una trucada del mòbil cap a final de la partida. 

El jugador del Sant Cugat tenia el mòbil encès i amb so a la butxaca del seu pantaló, va treure el mòbil al sonar la trucada entrant, va aturar-la i va apagar el mòbil.

El delegat del Terrassa va reclamar la victòria de la partida, però els delegats van pactar finalment que es continués jugant la partida i es posés la reclamació a l'acta.

Finalment, la partida va acabar en taules.

2. FONAMENTS DE DRET

Circular CAT 20/2021 Torneig Interclubs per equips

Nota final de la Circular:

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de competicions i de disciplina esportiva de de la FCE i la FIDE.

 Reglament de Disciplina Esportiva

 Article 30. Telèfons mòbils a la Lliga Catalana.

1.- Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil durant la Lliga Catalana, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida.

2.- Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició de la FCE.

3.- A la primera vegada que el Comitè de Competició de la FCE, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil.

4.- Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició de la FCE el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes.

5.- Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

 3. CONSIDERACIONS

 

Encara que no estigui indicat específicament en les bases del Campionat Interclubs, la similitud amb la Lliga Catalana, en la qual tampoc hi ha àrbitres, fa que sigui d’aplicació la mateixa normativa.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Avisar el jugador J. S. que en cas de reincidència podria ser sancionat.
  2. Desestimar la petició del punt per part del C.E. Terrassa, del partit entre J.S i A.C. i deixar el resultat tal com es va produir durant el matx.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 22 d’octubre de 2021