REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del matx entre l’equip del Catalonia-Joviat B – L’Igualda-Ateneu A2 del Campionat Interclubs, ronda 6, grup 3 de Barcelona.

VIST, la reclamació del Club Escacs Igualada

1. ANTECEDENTS DEL FET

En el matx del diumenge dia 21/11/2021 entre l'equip local del Catalònia-Joviat B contra l'Igualada-Ateneu A2, de la 6a Ronda del grup 3 de Barcelona Interclubs, es va produir una incidència que va reclamar l’equip visitant. El jugador local J.M del tauler número 2 es va adreçar al seu adversari recriminant que continués la partida en posició perduda.

2. FONAMENTS DE DRET

Lleis dels Escacs

11.5 Està prohibit distreure o molestar a l'adversari de qualsevol manera. Això inclou reclamacions o ofertes de taules improcedents o la introducció d'una font de soroll en la zona de joc.

3. CONSIDERACIONS

Fins i tot en situacions de total inferioritat, com és el cas que ens ocupa, els jugadors sempre estan en el seu dret de continuar la partida i això no pot ser motiu mai de recriminació, ni comentaris per part del seu adversari.

Es fa necessari que tots els jugadors participants en proves, especialment sense presència arbitral, actuïn de la manera més esportiva possible, tant a l’hora de guanyar com a l’hora de perdre les seves partides, respectant sempre els seus adversaris.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Advertir el jugador del Catalònia-Joviat, J. M., que no pot recriminar el seu adversari que no abandoni la partida, per molt perdut que estigui, ja que continuar una partida és reglamentari. I que podria ser sancionat en cas de reincidència.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 30 de novembre de 2021