Copa Barcelona: La Escola d'Escacs de Barcelona, campió. Resultats.

Copa Lleida: El Club d'Escacs Lleida, campió. Resultats.

Copa Girona: El Club d'Escacs Figueres, campió. Resultats.

Copta Tarragona: Peó Vuit, campió.Resultats.