Més notícies del Diari Segre del II Obert de Nadal: