PROTOCOL DE REPRESA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS:

  

 

El present pla d’actuació serà d’aplicació per evitar contagi per COVID‐19 entre els participants en activitats esportives organitzades per la Federació Catalana d'Escacs.

 

PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

 

El protocol es podrà actualitzar i/o adaptar en funció de les instruccions i recomanacions de les autoritats sanitaries.