Aquesta circular informativa intenta complementar i aclarir dubtes en relació a  la reglamentació publicada al web de la Federació:, però en cap cas la substitueix.

 

1. HORARIS I DIES DE JOC
La Divisió d’Honor es disputarà amb 16 equips en dos grups de 8 equips i dues fases. El Campionat començarà el dissabte, dia 24 de gener de 2015, a les 16,30 hores per a la Divisió d’Honor. El diumenge, 25 de gener a les 9,30 hores, per a la resta de categories. Hi ha una hora de tolerància per presentar-se a jugar.
NOTA: El dia 18 de gener de  2015 es disputa la quarta ronda de la lliga de la Delegació de Tarragona només per a les categoria Territorials de Tarragona ( Preferent o inferiors).

2. RITME DE JOC
El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d’increment des de la primera jugada.

3. TAULERS VACANTS
Els taulers vacants només es podran deixar en el últims equips de cada club i en els últims taulers de l’equip presentat. (veure reglament al web de la FCE).

4. ACTES
Confeccionar l’acta electrònica serà obligació de l’equip local. Enguany hi ha la possibilitat d'obtenir l'imprés d'acta a través del web de la Federació a l'apartat d'impressos. En aquest cas només hi hauria una còpia que es quedarà en poder de l'equip local. Una foto de l'acta pot servir com a prova en cas de conflicte.

5. PLANILLES
No s'han de portar les planilles d’anotació a la Federació, per a cap categoria. L’equip local és l’encarregat de custodiar les planilles i l’acta de l’encontre i només serà obligatori fer-ho arribar a la Federació en cas de conflicte.
Només la Divisió d’Honor està obligada a enviar a la Federació, les partides en format pgn o altres compatibles amb el programa chess-base. S'haurà d'enviar les 10 partides en un sol arxiu federacio@escacs.cat. El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La manca de presentació comportarà sancions explicitades en la circular de "Sancions Administratives".

6. NOTIFICACIÓ DE RESULTATS (NOMÉS A LA DIVISIÓ D'HONOR)
Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms, whattsaps a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives.
Telèfon: 660.823.435
e-mail:escacsresultats@gmail.com

7.FINALS CATALANES
A les finals catalanes i play-offs, no es podran alinear jugadors que hagin jugat més partides en un equip de superior categoria o amb lletra superior encara que sigui de la mateixa categoria.

8. JUGADORS ESTRANGERS
Els jugadors no seleccionables que excedeixen del nombre de jugadors permesos per la reglamentació, ampliaran el nombre de titulars de l’equip amb números bis.

9. INCOMPAREIXENCES D’EQUIPS
Si un equip no es presenta a jugar de manera injustificada, tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda.

10. INCOMPAREIXENCES JUGADORS
Si un jugador perd dues rondes per incompareixença, ja no podrà ser alineat més durant aquesta temporada a la Lliga Catalana d’Escacs. Si és alineat es considerarà una alineació indeguda.

11.  PÈRDUA PER TEMPS
Els delegats (només els delegats) podran avisar de la caiguda de la bandera de qualsevol dels jugadors que hagin perdut per temps. Els delegats hauran de fer-se constar a l’acta del partit des de l’inici de l’encontre perquè després no hi hagin malentesos.

12. APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT A LA LLIGA CATALANA
A Divisió d’Honor s’aplicaran per aquest ordre:

1.    Punts per tauler.
2.    Encontre directe.
3.    Holandès fins a les darreres conseqüències.

A la resta de Divisions i Categories s’aplicaran per aquest ordre:

1.    Sonneborn-Berger per Equips tipus B
2.    Resultat particular
3.    Kashdan
4.    Holandès fins a les darreres conseqüències.

Als Play Offs i Finals catalanes de qualsevol Divisió o Categoria:

1.    Holandès fins a les darreres conseqüències.


13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS
La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció, que pot comportar la pèrdua de la partida.

14. NOMBRE DE JUGADORS DE CADA EQUIP
A Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió i Preferent, els equips seran de: 10 jugadors. A Primera Categoria: 8 jugadors, a Segona Categoria: 6 jugadors i a Tercera Categoria i Promoció Sub-12: 4 jugadors.

15. JUGADORS D’ELO 1700 O INFERIOR
Els jugadors d’elo igual o inferior  a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells. Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 podran jugar en qualsevol equip, sempre i quan no tinguin per sota un jugador amb elo superior.

16. OBLIGATORIETAT D’ANOTAR LA PARTIDA
Els jugadors estan obligats a anotar les jugades durant tota la partida, independentment del temps que li resti al jugador (encara que siguin menys de 5 minuts). En el cas que un jugador no pugui apuntar a causa d’un problema físic, se li ha de restar 10 minuts del seu temps i l’increment per jugada passarà a ser de 20 segons en comptes de 30 segons.

17. ELS JUGADORS CECS
Els jugadors cecs podran jugar amb els rellotges adaptats per a cecs amb aquest mateix ritme o fer-se ajudar d’un assistent que el podrà informar del temps de què disposa. En cap cas es variarà el ritme de joc per problemes visuals d’un o dels dos jugadors. Podran anotar en braile o amb gravadora.

18. LOCALS ADAPTATS PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Els clubs locals que hagin de rebre un equip amb un jugador amb problemes de mobilitat rebrà una comunicació de la Federació. En cas que el club no tingui el local adaptat haurà de buscar un local alternatiu adaptat a la seva localitat, o bé disputar la ronda en el local de l’adversari. Si juga al local de l’adversari continuarà essent equip local i el seu primer tauler jugarà amb blanques.

19. OBLIGACIÓ DE CONÈIXER COM FUNCIONEN ELS RELLOTGES DIGITALS
Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposi. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.  

20. ADRECES DE CLUBS
El mapa google de la pàgina web de la Federació amb les adreces de clubs és només orientatiu. L'adreça escrita amb el nom i número del carrer és la indicació oficial i vàlida d'on està el local de joc. En algun cas, la Federació pot informar als clubs visitants de canvis d'adreces, a petició del club local, i aquestes seran les realment vàlides.

PROBLEMES DEL FUNCIONAMENT DELS RELLOTGES DIGITALS
En cas que un rellotge digital tingui qualsevol tipus de  problemes en el seu funcionament (manca de bateria, funcionament defectuós) el club local tindrà l’obligació de tenir-ne de recanvi. En cas de no disposar d’aquests rellotges de recanvi, l’equip local perdrà les partides que no es puguin disputar per aquest motiu.  
Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la continuació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació:
Per un cantó se sumarà 90 minuts + (nombre de jugades de blanques x mig minut) + 90 minuts + (nombre de jugades de negres x mig minut)= minuts totals. Per un altre es restarà de l’hora d’inici de l’encontre – l’hora en què s’ha produït l’incident = minuts restants. Per últim es resten els minuts totals – dels minuts restants i es divideix per dos: aquest és el temps equitatiu que s’ha de posar en cada rellotge.

EXEMPLE NUMÈRIC
A les 10 i 15 minuts del matí es produeix un problema de funcionament i no es pot veure al rellotge el temps transcorregut. Els jugadors no es posen d’acord en el temps que tenia cada rellotge. El blanc ha fet 10 jugades i el negre 9 jugades.
Temps de blanques: 90 minuts + 10 jugades x ½ minut = 95 minuts
Temps de negres: 90 minuts + 9 jugades x ½ minut = 94 minuts i 30 segons
Temps total 95 minuts + 94 minuts i 30 segons = 189 minuts i 30 segons
Entre les 9,30 hores d’inici i les 10,15 hores han passat: 45 minuts
Temps a repartir: Temps total 189 minuts i 30 segons –  temps restant 45 minuts = 144 minuts i 30 segons dividit entre 2 =  72 minuts i 15 segons
Cada jugador disposarà de 72 minuts i 15 segons de temps més els increments que vagin tenint a partir d’aquest moment.

INSTRUCCIONS PER POSAR UN RELLOTGE DGT 2010
Prémer el botó on/off per sota del rellotge.
Amb la tecla de l'esquerra buscar el ritme de joc 17. Llavors has de prémer  la tecla ok de la dreta. El rellotge s’adapta automàticament al ritme oficial del per equips 90 minuts + 30 segons. Per parar o començar prémer el botó del mig.

INSTRUCCIONS PER POSAR UN RELLOTGE DGT 2000
Prémer el botó on/off per sota del rellotge
Amb la tecla +1 buscar el ritme de joc 23. Llavors has de prémer  la tecla ok.
Si t’equivoques de número has de continuar prement el botó fins que torna a sortir el número que busques.
Llavors comença a parpellejar el zero corresponent a les hores de la pantalla de l’esquerra i s’ha de prémer el botó +1, surt el numero 1 parpellejant, prems ok, llavors parpellejarà el primer zero dels minuts.
Tornes a prémer la tecla +1 fins a posar el 3 i fas ok, parpelleja el segon zero dels minuts i tornes a prémer el ok.
En aquest moment surt parpellejant el primer 0 dels segons com que no hem de posar al temps inicials segons i s’ha de prémer l’ok dues vegades.
S’ha de tornar a fer la mateixa operació amb la pantalla de la dreta.
Quan acabes amb el rellotge de la dreta surt parpellejant el primer zero de l’increment, llavors s’ha de prémer ok i apareix parpellejant el primer zero dels segons que cal incrementar. Amb la tecla +1 poses el número 3 i fas ok dues vegades.
S’ha de tornar a repetir l’operació amb la pantalla de la dreta per posar els increments a la segona pantalla. Si l’operació s’ha efectuat correctament sortirà a les dues pantalles 1:30 i 1:30 amb un petita fletxa en cada pantalla a la part superior esquerra.
Per començar la partida o parar el rellotge s’ha de prémer el botó start/stop.
Per rectificar un rellotge, per exemple en cas que s’hagi de bonificar amb temps, cal prémer a la vegada les tecles ok i start/stop.  

TELÈFON D’INFORMACIÓ PER A LA LLIGA CATALANA 2015
Número de telèfon 660.823.435
Aquest telèfon d’informació és d’ús exclusiu per a la Lliga Catalana de la present temporada 2015. L’horari de consulta d’informació serà els diumenges de 9 del matí a 14,30 hores del migdia durant la fase regular de la Lliga Catalana.
El tipus de consulta que es poden realitzar ha d’estar relacionat amb la Lliga Catalana i poden fer referència a reglamentació, adreces i telèfons, etc.  

DARRERES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES APROVADES EN ASSEMBLEA

Modificació reglamentària referent a la pèrdua de condició de jugador assimilat. Capítol II – Secció 5. Article 7.4 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
Un jugador perd la seva condició d’assimilat quan està dues temporades consecutives sense tramitar llicència per la Federació Catalana d’Escacs.
Modificació reglamentària referent a la participació de jugadors menors de 5 anys a la Lliga Catalana – Capítol VI - Secció 5. Article 5.5 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
5.5 Com a norma general, no podran ser alineats en la Lliga Catalana d’Escacs jugadors menors de 5 anys, encara que tinguin llicència federativa. Només, en casos excepcionals, la Comissió Esportiva de la FCE podria autoritzar la seva participació en aquest campionat, prèvia petició raonada del seu club.


Modificació Reglament Lliga Catalana a Divisió d'Honor
8.3 Segona fase
Els equips que es classifiquin per cadascun dels grups de la segona fase arrossegaran tots els punts aconseguits a la primera fase de la competició de Divisió d’Honor, que comptaran per a la classificació final. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.

Modificació reglamentària referent a l’alineació i presentació d’equips a la Lliga Catalana. Capítol VI – Secció 7. Modificació Article 11.9 de la Lliga Catalana.
Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:
1.    Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM
2.    Ordenar els 20 primers jugadors en funció del seu ELO FIDE, en cas que el club tingui un equip a Divisió d’Honor.

Modificació reglamentària referent a l’alineació i presentació d’equips. Capítol VI – Secció 7. Creació Article 11.10 del Reglament de la Lliga Catalana.
11.10 A la categoria de Divisió d’Honor s’hauran d’alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors del llistat de forces de Divisió d’Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d’Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d’ordre de forces completa del club.
11.10 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
a)      Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació dels jugadors on s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.
Modificació reglamentària referent a l’alineació i presentació d’equips. Capítol VI – Secció 8. Ampliació de l’article 12.1 del Reglament de la Lliga Catalana.
També es consideraran titulars del primer equip (A) els 10 primers jugadors presentats al llistat de forces de Divisió d’Honor del plantell de 17 jugadors i no podran jugar a l’equip B.

CREACIÓ DEL PLAY-OFF A PREFERENT I SEGONA DIVISIÓ PER ALS SEGONS CLASSIFICATS
REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA

Modificació reglamentària a l'ascens d'equips a Primera i Segona Divisió. Lliga Catalana – Capítol VI - Secció 10 Ascensos i descensos de categoria. Article 14.2 i 14.3 del Reglament de la Lliga Catalana.
14.2 Pujaran a Primera Divisió els campions dels grups de Segona Divisió. Els segons equips classificats disputaran un play-off on també participaran els vuitens classificats de la Primera Divisió. La primera ronda eliminatòria la jugaran per sorteig pur els quatre equips segons classificats de la Segona Divisió entre ells. Els equips locals es designaran per sorteig (ONCE). La segona ronda del play-off la disputaran els dos equips que hagin passat la primera eliminatòria contra els dos equips vuitens classificats de la Primera Divisió. El sorteig serà pur (ONCE).. Els dos equips guanyadors jugaran la següent temporada a Primera Divisió. En cas de renúncies a participar en aquesta fase eliminatòria no es cobriran les places.
14.3 Pujaran a Segona Divisió el campió de cadascun dels grups de Categoria Preferent. Pujarà també de manera directa el segon classificat d'un dels grups de Preferent de les delegacions de Lleida, Girona o Tarragona, que serà assignat a la Delegació amb més jugadors alineats en aquesta competició (multiplicant els equips inscrits pel nombre de jugadors de cada categoria). No comptaran els equips retirats o eliminats, només els que acabin la competició. Els sis equips segons restants classificats disputaran un play-off amb els vuitens classificats de la Segona Divisió. La primera eliminatòria jugaran 4 equips per sorteig pur i dos descansaran. La segona ronda del play-off la disputaran els quatre equips que hagin passat la primera eliminatòria contra els quatre equips vuitens classificats de la Segona Divisió. El sorteig serà pur (ONCE). Els quatres equips guanyadors jugaran la següent temporada a Segona Divisió. En cas de renúncies a participar en aquesta fase eliminatòria, no es cobriran les places.