ORGANITZA

La Federació Catalana d’Escacs, Delegació de Lleida i el Club Escacs Balaguer.

LOCAL DE JOC

CEI (Centre Empreses innovadores) L’adreça és Carrer Sant Pere 1, 25600 Balaguer

DATES I HORARI DE JOC

Primera eliminatòria amb 16 participants:

 • Dissabte 2 de maig de 2015 a les 16,30 hores.
 • Diumenge 3 de maig de 2015 a les 16,30 hores

Segona eliminatòria amb 8 participants:

 • Dilluns 4 de maig de 2015 a les 16,30 hores
 • Dimarts 5 de maig de 2015 a les 16,30 hores

Semifinals

 • Dimecres 6 de maig de 2015 a les 16,30 hores
 • Dijous 7 de maig de 2015 a les 16,30 hores

Final

 • Divendres 8 de maig de 2015 a les 16,30 hores
 • Dissabte 9 de maig de 2015 a les 09,30  hores.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA:

Els jugadors amb dret a participar, hauran de confirmar per escrit, mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat, la seva participació abans del 13 d’abril de 2015 . Vençut aquest termini la Federació podrà, o no, convidar a altres jugadors per cobrir les 16 places de la primera eliminatòria.

PREMIS

Tots els participants rebran un premi en metàl·lic, pels següents imports.

 • 120 € els classificats del 9 al 16.
 • 250 € els 4 classificats del 5 al 8.
 • 700 € per al quart classificat.
 • 800 € per al tercer classificat.
 • 1.000 € per al segon classificat.
 • 1.700 € per al primer classificat.

Ajuts per desplaçaments: 30,00 € per als jugadors que compleixin dos condicions: que siguin d’un club que estigui a més de 40 quilòmetres i que el seu domicili estigui també a més de 40 quilòmetres de Balaguer.

Els premis en metàl·lic estaran subjectes a retenció d’IRPF i es pagaran amb posterioritat al torneig per transferència bancària. Serà imprescindible que tots els participants facin arribar a la federació còpia del seu DNI, escanejat  per correu electrònic (federacio@escacs.cat).

ESTADA PARTICIPANTS

Les despeses d’allotjament, i manutenció, excepcionalment, aquest any, aniran a càrrec del Club Escacs Balaguer, organitzador de la prova.

Hotel Santuari (**)
    Santuari del Sant Crist de Balaguer
    Parc del Reial, s/n
    25600-Balaguer
    Tel. 973449617 / 973443839
    Fax 973449616
    www. hotelsantuari.com

QUADRE D’ELIMINATÒRIES:(quadre tancat per ordre d’elo FIDE)

Primera eliminatòria

1-16, 2-15, 3-14, , 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

Segona eliminatòria

A) Guanyador del 1-16 contra el guanyador del 8 - 9
B) Guanyador del 5-12 contra el guanyador del 4-13
C) Guanyador del 3-14 contra el guanyador del 6-11
D) Guanyador del 7-10 contra el guanyador del 2-15

Semifinals

El guanyador del grup A) contra el guanyador del grup B)
El guanyador del grup C) contra el guanyador del grup D)

FINAL per a la disputa del Campió, subcampió, tercer i quart del Campionat.
Tot el que no estigui present en aquest reglament serà resolt per la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

AVALUACIÓ

El Campionat serà vàlid per a elo FIDE, FEDA i Català.

REGLAMENTACIÓ TÈCNICA

La reglamentació tècnica de la competició es pot consultar al reglament del Campionat Absolut de Catalunya (Reglament general i de competicions de la Federació Catalana d’Escacs, Part II, Capítol IX)

Barcelona, 16 de març de 2015