Els clubs interessats en organitzar conjuntament amb la Federació (Delegacions Territorials) la Copa Catalana 2016 cal que presentin la seva proposta abans del dia 22/02/2016 a les 19 hores. Tindran prioritat els clubs de Lleida, ja que la Final de la Copa és rotativa i s’organitza cada any en una Delegació diferent. La Federació valorarà les opcions presentades i en el termini d’una setmana decidirà si accepta alguna de les propostes o bé obre un nou termini de licitació.

El campionat es disputarà el dia 24 d’abril de 2016 en horari de matí i tarda (cinc rondes matí i quatre tarda). 

 

HORARI
Les partides començaran a les 10 hores. Pel matí es jugaran 5 rondes i la resta de rondes es jugaran per la tarda.

 

SISTEMA DE JOC
Lliga per categories, puntuació olímpica.

 

RITME DE JOC
15 minuts + 5 segons d’increment per partida (escacs actius).

 

En les sol·licituds d’organització s’ha d’indicar: 

 

 1. LOCAL DE JOC :

1) Indicar tipus de local: si és un pavelló, un club, un hotel o un local municipal o privat. Així com també indicar la localització i la manera d’arribar-hi.

2) Indicar els metres quadrats disponibles per a la competició. Es necessita espai per 240 jugadors.

3) Aconseguir, conjuntament amb la FCE, el material esportiu necessari per jugar amb les millors condicions possibles (rellotges i jocs).

b. OFERTA DE RESTAURANTS:

Preveure una oferta de menjars per als participants a la Copa. El dinar és voluntari i el paga cada club. La Federació no es responsabilitza dels dinars. El Club organitzador designarà una persona de contacte per als tràmits organitzatius així com un delegat del club durant el dia de la competició.

Es valorarà la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat i els possibles patrocinadors tant públics com privats.

c. DESPESES

            Cal indicar les despeses que li suposaria al club organitzador.

 

LA FEDERACIÓ ES FARÀ CÀRREC DE: 

 1. Tota la part tècnica del torneig: inscripcions, confecció de les circulars, etc.
 2. Supervisar i donar el vist i plau a les instal·lacions de la sala de joc.
 3. Nomenar un delegat federatiu que serà el nexe d’unió entre la Federació i l’entitat organitzadora.
 4. Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de l’organització de la competició.
 5. Nomenar i pagar els àrbitres.
 6. Proporcionar els trofeus de la competició que seran entregats a la Festa Catalana.
 7. Nomenar el Director del Torneig.
 8. Proporcionar el material de joc.

 

EL CLUB ORGANITZADOR ES FARÀ CÀRREC DE:

 1. Es farà càrrec de trobar una sala de joc i del muntatge: Taules, taulers, peces, rellotges, cadires, senyalitzacions. etc.
 2. Contactarà amb el o els restaurants de la zona per al dinar, proporcionant els menús i preus de cadascun i la manera com es podran fer les reserves.