ORGANITZA 
Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d'Escacs d’Amposta.

 

DATES
Del 25 al 28 de març de 2016.

 

LOCAL DE JOC

El local de joc serà a “Centre de Tecnificació Esportiva”, carrer de França núm.29, Amposta (Montsià). Es tracta d’una residència esportiva d’entrenament d’alt rendiment. (Enllaç)

 

RITME DE JOC

90 minuts per jugadora més 30 segons d’increment per jugada.

 

HORARI 


Reunió de benvinguda: dia 25 de març a les 10:00 h.

 • RONDA 1: dia 25 de març a les 10:30 h.
 • RONDA 2: dia 25 de març a les 16:30 h.
 • RONDA 3: dia 26 de març a les 10:00 h.
 • RONDA 4: dia 27 de març a les 10:00 h.
 • RONDA 5: dia 27 de març a les 16:30 h.
 • RONDA 6: dia 28 de març a les 9:30 h.

 

El dia 26 de març a les 16:30h, si hi ha suficients noies i/o acompanyants que vulguin participar-hi, s’organitzaran activitats per fer turisme per la zona: visita al Poble Nou del Delta, a la Casa de Fusta, visita al Museu de les Terres de l’Ebre...


SISTEMA DE JOC

El torneig es disputarà per sistema suís a 6 rondes. La Federació es reserva el dret de modificar el número de rondes del campionat en funció del número de participants al torneig.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda d'un programa informàtic. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats durant una hora des de la publicació dels mateixos.

La jugadora que no es presenti a la primera ronda restarà eliminada de la competició. La jugadora que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellada.

No es permetrà que una jugadora sol·liciti no ser aparellada, llevat de causa justificada.


El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.

DESEMPATS

 • Resultat particular
 • Numero de partides guanyades
 • Tall de Buchholz -1 [amb ajustament FIDE]
 • Buchholz total [amb ajustament FIDE]
 • Sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (FIDE Competition Rules. Annex 3: Tie-Break Regulations. FIDE Handbook.)

 

ELO
El torneig serà vàlid per a Elo català, Elo FEDA i Elo FIDE.

 

INSCRIPCIÓ DE LES PARTICIPANTS

Totes les jugadores que vulguin participar en aquesta prova (tant si estan classificades com si no ho estan) hauran de confirmar la seva participació, mitjançant l’enllaç abans del dia 15 de març de 2016 a les 19:00 hores.

 

ENLLAÇ

 

En cas de ser menors d’edat (estiguin classificades o no), les participants han d’anar acompanyades per un/a adult responsable. Si l’adult no és el pare, mare o tutor ha d’entregar una autorització signada per un d’aquests. La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret d’admissió de l’acompanyant.

 

ALLOTJAMENT

Les jugadores classificades tenen les despeses d’allotjament pagades en habitació doble des de l’entrada per dinar del dia 25 de març a l'esmorzar del dia 28 de març.

Les jugadores no classificades que vulguin allotjar-se a la residència esportiva ho hauran de comunicar en el mateix enllaç de la inscripció, esmentat a l’apartat anterior.

El preu de l’allotjament per persona en habitació doble i pensió completa des de l’entrada per dinar del dia 25 de març a l'esmorzar del dia 28 de març és de 130€ (inclosa la taxa turística).

La quota d’inscripció del torneig és:

 • 25 €: Jugadores que van assistir a la concentració oberta d’escacs femenins del 8 de desembre de 2015
 • Gratuït: jugadores classificades
 • 30 €: la resta

Els acompanyants hauran d’omplir l’imprès corresponent a l’estada des de l’entrada per dinar del dia 25 de març a l'esmorzar del dia 28 de març. El preu per persona és de 130€ (inclosa la taxa turística)

PAGAMENT

Tipus de jugadora

Només inscripció

Inscripció i allotjament

Classificades

0€

0€

Assistents a la concentració del 8-12-2015

25€

155€

Resta

30€

160€

Aclariment de la quantitat a pagar

 

El pagament d'inscripcions i allotjaments s'ha d'efectuar mitjançant ingrés al compte de la Federació Catalana d'Escacs a LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant nom i cognoms de la jugadora + femení.

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ

El Comitè de competició estarà format pel delegat federatiu i dues jugadores escollides entre les participants majors d’edat en la reunió de benvinguda que es farà el dia 25 de març a les 10:00 hores a la sala de joc. També s’escolliran dues suplents entre les participants majors d’edat.

 

PREMIS

 • 1a classificada:  250 € + trofeu + Títol de Campiona Absoluta de Catalunya + Participació al Campionat Absolut de Catalunya 2016 + Participació al Campionat Femení Absolut d’Espanya 2016.
 • 2a classificada: 175 € + trofeu + Participació al Campionat Femení Absolut d’Espanya 2016
 • 3a classificada: 100 € + trofeu + Participació al Campionat Femení Absolut d’Espanya 2016
 • 4a classificada: inscripció i assistència gratuïta a totes les concentracions que es realitzin durant el 2016
 • 5a classificada: descompte del 50% en la inscripció a les concentracions que es realitzin durant el 2016

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 28 de març després de la darrera partida, a la mateixa sala de joc. Els premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i tots tindran la retenció fiscal corresponent.

Les jugadores que participin en aquest Campionat Femení de Catalunya 2016 tindran un descompte en la inscripció del 20% en les concentracions que es realitzin durant el 2016.

 

PLACES PER AL CAMPIONAT FEMENÍ DE CATALUNYA DE L’ANY 2016

Podran participar com a jugadores classificades (amb totes les despeses d’allotjament, com a mínim en habitació doble, i d’inscripció pagades) al Campionat Femení de Catalunya 2016 les següents jugadores:

 • La Campiona de Catalunya de l’edició anterior.
 • Per a les territorials, les places vindran marcades per la circular vigent CIRCULAR (enllaç) referent a les places del femení de Catalunya. La Campiona de Catalunya de l’edició anterior no ocupa plaça de la territorial
 • Les 2 primeres jugadores de la mitjana d’elo català de les llistes des del 1 de juliol del 2015 fins a 1 de febrer del 2016.

 

PLACES PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA FEMENÍ 2016

La primera, segona i tercera classificada tindran les despeses d'estada, com a mínim en habitació doble, a càrrec de la Federació en l'establiment que s'indiqui, al Campionat d’Espanya Femení 2016

 

NOTA IMPORTANT

Les condicions econòmiques (estada, viatges, inscripció, etc.) de les jugadores classificades per futures competicions (Femení de Catalunya, d’Espanya i Absolut) estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya.

 

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de la jugadora, d’aquestes normes.

 

ÀNNEX: DEFINICIÓ DELS DESEMPATS

 • Resultat particular: En cas que tots els jugadors empatats s’hagin enfrontat entre ells, decidirà la suma de punts d’aquests enfrontaments.

 • Numero de partides guanyades: Suma de les partides guanyades (les partides no disputades no es tindran en compte)

 • Tall de Buchholz -1 [amb ajustament FIDE]: Suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus adversaris, exceptuant la més baixa

 • Buchholz total [amb ajustament FIDE]:Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador

 • Sorteig: llançament de moneda.

 

ÀNNEX: AJUST FIDE AMB OPONENT VIRTUAL

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.05.F Handling Unplayed Games for Calculation of Buchholz – FIDE Handbook]. Aquest es calcula de la següent forma:

Si una jugadora no ha disputat una o més partides, a efectes de desempat es considerarà que a totes elles la jugadora ha jugat contra un oponent virtual.

1. Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de:

a. Els punts de la jugadora a l'inici de la ronda de la partida no jugada.

b. El resultat que ha obtingut l’adversari de la jugadora la partida no jugada.

c. Mig punt més per cadascuna de les rondes restants.

2. Per als adversaris de la jugadora, l’oponent virtual tindrà la meitat dels punts possibles a la competició.