ORGANITZA  

La Federació Catalana d’Escacs. 

 

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8 del 5 al 7 de setembre de 2020.

Per a la resta de categories, de sub-10 a sub-20, del 5 al 10 de setembre de 2020.

 

PARTICIPACIÓ 

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.  

Els esportistes han de jugar a la seva categoria. Un esportista pot demanar participar en una categoria superior i la comissió d'Escacs de Base ho estudiarà. Un esportista no pot participar en dues categories.

Tots els clubs hauran de comunicar el número de telèfon d’un responsable per a qualsevol tema esportiu.

El torneig es dividirà en sis categories:

 1. Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 2. Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 3. Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 4. Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 5. Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 6. Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 7. Categoria Sub-20, esportistes que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els esportistes que vulguin participar han de complir els criteris de la circular CAT/EBA 40/2019

 

LOCAL DE JOC

El campionat se celebrarà a la localitat de Salou, Tarragona, al complex Salou Park Resort, carrer de Brussel·les, 45, 43840 Salou.

 

DIRECTOR DEL TORNEIG 

El Director Tècnic de la Federació, el GM Jordi Magem.

 

SISTEMA DE JOC

El campionat es jugarà per Sistema Suís a un màxim de nou rondes a cada categoria, llevat de la  categoria sub-8 que es faran un màxim de vuit rondes.

L’organització es reserva el dret de reduir el número de rondes o canviar el sistema de joc un cop es conegui el número d’inscrits final de cada categoria.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa SWISS MANAGER. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats, i referents a la introducció errònia dels resultats, durant la primera mitja hora des de la publicació dels mateixos.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda restarà eliminat de la competició. 

L’esportista que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellat.  

No es permetrà que un esportista sol·liciti no ser aparellat, llevat de causa justificada.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 15 minuts des de l’inici establert de la ronda.  

 

ELO

La prova serà avaluada per ELO Català i ELO FIDE de les categories de sub-10 a sub-20. La categoria sub-8 només serà vàlida per a ELO FCE.

 

RITME DE JOC

El ritme de joc de les partides a la categoria sub-8 serà de 40 minuts + 20 segons per jugador. Serà obligatori anotar tota la partida fins que a l’esportista li restin menys de 5 minuts per primera vegada durant la partida. 

 • No s'aplicarà l'apèndix A de les lleis dels escacs per a la categoria sub-8.ENLLAÇ (pàg. 23)

 • Sí s’aplicarà l’article 1. 6 del “Reglament de Competicions de la FCE”

“En competicions d’edats oficials, on participin exclusivament jugadors de categoria sub-8, i que no valguin per elo FIDE, caldrà un mínim de tres jugades il·legals per perdre la partida.”

Per contra, a la resta de categories serà de 90 minuts per jugador més 30 segons  d’increment per jugada. En aquestes categories estan obligats a anotar tota la partida. I es perd a les dues jugades il·legals.

 

CALENDARI DE COMPETICIÓ

A causa de la situació sanitària, aquest any no hi haurà SALA D’ANÀLISI i tampoc es cedirà material als participants.

 

Per a la categoria sub-8:

Dissabte, 5 de setembre:

 • 1a Ronda a les 17:00 hores

 • 2a Ronda a les 19:30 hores

Diumenge, 6 de setembre:

 • 3a Ronda a les 09:30 hores 

 • 4a Ronda a les 11:40 hores

 • 5a Ronda a les 17:00 hores

 Dilluns, 7 de setembre:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores

 • 7a Ronda a les 11:40 hores

 • 8a Ronda a les 17:00 hores

La Cloenda, en el cas que es pugui fer, tindrà lloc a les 19:30 hores i se seguiran les mesures vigents.

 

Per a la resta de categories (De Sub-10 a Sub-20):

Dissabte, 5 de setembre:

 • 1a Ronda a les 17:00 hores  

Diumenge, 6 de setembre:

 • 2a  Ronda a les 09:30 hores

 • 3a  Ronda a les 17:00 hores

Dilluns, 7 de setembre:

 • 4a Ronda a les 09:30 hores

 • 5a  Ronda a les 17:00 hores  

Dimarts, 8 de setembre:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores

 • TARDA DE DESCANS

Dimecres, 9 de setembre:

 • 7a Ronda a les 09:30 hores 

 • 8a Ronda a les 17:00 hores

Dijous, 10 de setembre:

 • 8a Ronda a les 09:30 hores

 

**Atesa la poca inscripció a les categories sub-18 i sub-20, la direcció del torneig ha decidit ajuntar les dues categories. A més, també s'ha decidit que totes les categories jugaran 8 rondes. La ronda que s'ha suprimit és la de dimecres, dia 9 de setembre, a la tarda.

 

La Cloenda, en el cas que es pugui fer, tindrà lloc a les 15:00 hores i se seguiran les mesures vigents.

 

INSCRIPCIONS 

La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.  

La FCE anirà publicant la llista provisional de participants a mida que es vagin rebent les inscripcions.

S’admetran reclamacions per escrit a federacio@escacs.cat fins el diumenge, 30 d’agost, a les 19:00 hores.

El dilluns, 31 d’agost, a les 13:00 hores es publicarà el rànquing definitiu de cada categoria.

Els aparellaments de la 1a ronda de joc es publicaran el divendres, dia 4 de setembre, a les 21 hores. 

 

DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)

 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE)

 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)

 • Progressiu fins a les últimes conseqüències

Els tres primers sistemes de desempat se sortejaran un cop finalitzada la competició. El sorteig és independent per a la categoria sub-8 i la resta de categories.

A efectes de desempat de buchholz, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Abans de l’inici de la primera ronda s’haurà de constituir un Comitè de Competició format pel Director del Torneig i quatre representants de club, de les categories sub-10 a sub-18,  un de cada Delegació i, sempre que sigui possible, que estiguin en actiu com a àrbitres, amb la llicència en vigor, segons les directrius del CTAC (Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya). 

No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin més tard de 30 minuts després del fet reclamat. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’àrbitre principal del torneig.  

 

ACCÉS A LA SALA DE JOC  

L’accés a la sala de joc per als participants s’obrirà 20 minuts abans del començament de la ronda. 

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la sala de joc.

A la sala de joc només podran accedir esportistes, àrbitres i membres de l’organització.

 

DELEGATS/RESPONSABLE DEL CLUB

A causa del Protocol Sanitari per motiu de la Covid-19, la figura del delegat desapareix. 

Només caldrà que cada club comuniqui el número de telèfon d’un responsable del club  a l’organització per a qualsevol problema esportiu.

 

TELÈFONS MÒBILS

No està permès entrar telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic dins la sala de joc per part d'esportistes sense permís de l’àrbitre principal. En el cas que entri algun telèfon mòbil o aparell electrònic i aquest emeti un soroll, o sigui detectat per un àrbitre, l'esportista perdrà la partida. En cas de reincidència per part de l'esportista, quedarà eliminat del campionat.

 

PREMIS 

El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya de la seva categoria.

El 1er classificat i la 1a classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si està entre els deu primers de la classificació general, tindran el dret de participar l'any següent amb les despeses pagades d'hotel, com a mínim d'habitació doble, al 100%, i la plaça serà nominativa, i a la categoria sub-20 només si repeteix categoria (si és de primer any), si no, es classificarà per jugar el Campionat de Catalunya Absolut el 2021.

Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria i medalles fins el vuitè classificat de la general. Tot i haver ajuntat les categories sub-18 i sub-20, cada categoria seguirà tenint els seus premis individuals.

També es donarà un trofeu a la primera noia de cada categoria.

 

PREMI CIRCUIT

El primer noi i la primera noia classificada de totes les categories (de Sub-8 a Sub-20), tindran la inscripció gratuïta en els torneigs de ritme tradicional del Circuit Català d’Oberts Internacionals 2021.

 

PREMI PER EQUIPS  

Hi haurà dos premis: 

a)  El premi per a les categories sub-10 i sub-12 que es dirà Copa Promoció.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

b) El premi per a les categories sub-14, sub-16 i sub-18 que es dirà Memorial Jordi Puig. 

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

En cadascun dels premis per equips, puntuen les tres millors classificacions d’esportistes del mateix club, independentment de la categoria (SUB-10 i SUB-12 en la Copa Promoció i SUB-14, SUB-16 i SUB-18 en el Jordi Puig). El club que obtingui menys punts sumant la classificació general de tres dels seus esportistes obtindrà el guardó.  

S’atorgarà trofeu i tres medalles a cadascun dels tres primers clubs participants.  

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors participants, el sistema de desempat serà la suma de punts d’aquests tres esportistes i si continua l’empat guanyarà el desempat el club que tingui el participant que hagi fet més punts, després el segon i després el tercer, finalment, si continua l’empat es resoldrà sumant els punts de la classificació de la ronda anterior.  

 

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18 

Els Campions de cada categoria (de Sub-8 a Sub-18) tindran la inscripció pagada al Campionat d'Espanya d'edats 2021 de la seva categoria (en modalitat tradicional). En el cas del Sub-20, al Campionat d’Espanya Absolut 2021.

El primer classificat de la categoria sub-8 tindran un premi de 200 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats. El següent classificat rebrà un premi de 100 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats. Aquests premis de participació tenen un termini natural d’un any.

Per a la resta de categories, els tres primers classificats tindran una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat d'Espanya d'edats 2021 de la seva categoria. 

A la categoria Sub-20, el primer classificat tindrà l’estada pagada al Campionat d’Espanya Absolut 2021. En cas de renúncia, es correrà la plaça fins el tercer classificat.

La Federació Catalana d’Escacs no farà la inscripció a la FEDA dels participants interessats en participar al Campionat d’Espanya d’edats i a l’Absolut.

 

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL 2021 SUB-8 A SUB-18 

1. L’únic requisit per participar als Campionats d’Espanya d’Edats és haver jugat la Final de Catalunya d’Edats.

2. En cap cas es podrà jugar el Campionat d'Espanya d’edats en una categoria superior sense haver jugat la de l'edat corresponent. 

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats, l’acceptació d’aquesta Circular. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació.  

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.   

 

DIFUSIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment, tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. 

El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

Durant el mes d’agost publicarem un protocol específic per a aquest Campionat.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i del propi hotel on s’organitza el Campionat.