ANNEX A LA CIRCULAR 29/2020 QUE LA MODIFICA I L’AMPLIA

MESURES ESPECIALS PER A L’ANY 2021

 1. El recàrrec per llicències fora de termini passa de 7€ a 5€ durant tot el 2021.
 2. El 31 de març seria el límit per tramitar llicències fora de termini sense recàrrec amb independència de quan es jugui la lliga.
 3. La llicència de 16 mesos només s’aplicarà a les noves llicències, però no a les renovacions.
 4. No s’aplicaran sancions a equips per renúncies o incompareixences per motiu de la pandèmia.
 5. La bonificació per llicències serà del 10% del total de llicències tramitades i pagades abans del 31 de març.
 6. Cada club podrà tramitar sense recàrrec el nombre de llicències corresponent al 10% respecte de les que hagi renovat dins el primer trimestre.

NOVETAT: ABONAMENTS EN FUNCIÓ DEL NOMBRE DE LLICÈNCIES TRAMITADES O EL SEU IMPORT

Primer de tot, volem transmetre als clubs que el tràmit de llicències és vital per a la subsistència de la Federació i per això preguem la màxima col·laboració dels nostres afiliats (tant esportistes com clubs) en aquesta època tan difícil que ens està tocant viure a tots.

Tenim l'esperança que la situació sanitària es revertirà durant el 2021 i que es podran tornar a organitzar els campionats presencials habituals de la nostra Federació. En especial la Lliga Catalana que és una prioritat i que traslladem de dates per fer-la possible (veieu calendari). En tot cas l'activitat federativa no s'aturarà i els torneigs es continuaran organitzant en la mesura del que sigui possible.

En aquests moments de pandèmia, la Federació vol donar suport als clubs que aconsegueixin fidelitzar els seus socis amb la tramitació de les llicències 2021. Per això ha establert una sèrie de paràmetres perquè els clubs recuperin una part de l'import de les llicències.

 

El retorn de l’import de les llicències pot oscil·lar entre el 5% i el 10%, amb el compliment dels següents requisits: 

1.- CLUBS entre 1 - 25 llicències 

 • Retorn d'un 5 % de l'import de les llicències si l’IMPORT LLICÈNCIES 2021 és igual o superior a l’IMPORT DE LES LLICÈNCIES DEL 2020.
 • Retorn d'un 5 % de l'import de les llicències si el NOMBRE DE LLICÈNCIES 2021 és igual o superior al NOMBRE DE LLICÈNCIES 2020. 

2.- CLUBS entre 26 - 75 llicències 

 • Retorn d'un 5 % de l'import de les llicències si IMPORT DE LES LLICÈNCIES 2021 és igual o superior al 90 % de l'IMPORT DE LES LLICÈNCIES 2020. 
 • Retorn d'un 5 % de l'import de les llicències si el NOMBRE DE LLICÈNCIES 2021 és igual o superior al NOMBRE DE LLICÈNCIES 2020 

3.- CLUBS amb més de 75 llicències 

 • IMPORT DE LES LLICÈNCIES 
  • a) Retorn d'un 10 % de l'import de les llicències si l'IMPORT DE LES LLICÈNCIES 2021 és igual o superior a l’IMPORT DE LES LLICÈNCIES 2020, o 
  • b) Retorn d'un 5 % de l'import de les llicències si l’IMPORT DE LES LLICÈNCIES DEL 2021 és igual o superior al 80% de l’IMPORT DE LES LLICÈNCIES 2020. 
 • NOMBRE DE LLICÈNCIES 
  • a) Retorn d'un 5 % de l'import de les llicències si el nombre de LLICÈNCIES DEL 2021 és igual o superior a 75 llicències.

 

NOTA: El dia 1 de setembre de 2021 es revisaran les llicències renovades i l'import pagat per cada club i comunicarem l'import dels abonaments abans indicats. Demanarem com a requisit per fer els abonaments que les llicències estiguin pagades.  

 

TERMINI

El període de tramitació de les llicències 2021 començarà el dia 9 de novembre de 2020, llevat de les llicències de 16 mesos que es poden tramitar des del dia 1 de setembre de 2020. La data límit per canviar de club és el 30 de març de 2021. El termini per tramitar les llicències del 2021 és el 30 de març de 2021. Després d'aquesta data les llicències es podran tramitar igualment, però tindran un recàrrec de 5,00 € que s’afegirà al preu de la llicència. Aquest recàrrec no afecta les llicències de nova creació, ni als esportistes que no haguessin tramitat llicència la temporada anterior, només a les renovacions.

 

PAGAMENT

Per poder tramitar les llicències és obligatori el pagament del deute acumulat en el moment de fer la tramitació, en cas contrari, la tramitació no es podrà efectuar i aquesta funció del programa informàtic quedarà bloquejada. Els clubs podran consultar el seu estat comptable des del Portal de Gestió Administrativa. En cas de dificultats per al pagament caldrà posar-se en contacte amb la federació a través del seu correu federacio@escacs.cat

 

El pagament es pot fer a qualsevol compte de la Federació:

Banc de Sabadell:       ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La Caixa:                   ES28 2100 0804 3002 0084 8216

BBVA:                        ES13 0182 0206 3702 0005 2858

 

Encara que la funció de tramitació de llicències estigui bloquejada, el programa permet que els clubs puguin fer la preparació de les llicències i actualitzar les dades.


PREUS DE LES LLICÈNCIES 2021

Els preus de les llicències queda igual que la temporada anterior, sense cap mena d’increment.

 

LLICÈNCIES ESPORTISTES

TEMPORADA 2021

16 MESOS

     

Llicències sènior

38,00€ 

50,00€

Llicències de gent gran (+65)

24,00€

35,00€

Llicències de jugadors S16

24,00€

35,00€

Llicències de jugadors S14

12,00€

18,00€

Llicències de jugadors S10

6,00€

9,00€

 Llicències d'un dia                             

      2,00€ (només per torneigs de ràpides llampec individuals)

 

QUOTA

TEMPORADA 2021

 
     

Club

195,00€

 
     

LLICÈNCIES ARBITRES

TEMPORADA 2021

 
     

Llicències àrbitres

37,00€

 
     

LLICÈNCIES MONITORS

TEMPORADA 2021

 
     

Llicències monitors

37,00€

 

 

 

 

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit estatal subjectes al preu marcat per la FEDA)

Llicències àrbitres Internacionals, FIDE i Nacionals

90,00 €

Llicències àrbitres Catalans + quota FEDA

90,00 €

 

LLICÈNCIA D’ÀRBITRES

Els Àrbitres Catalans, si volen arbitrar com a Àrbitres principals un torneig vàlid per ELO FIDE, han de tenir la llicència d’àmbit estatal de 90 euros. El conveni permet que àrbitres catalans arbitrin tornejos vàlids per ELO FIDE, amb les limitacions reglamentàries que comporta. Si no s’ha pagat la llicència de 90 euros i es vol arbitrar un torneig vàlid per ELO FIDE més endavant, caldrà pagar la diferència.

La llicència d'àrbitre caldrà tramitar-la abans de l’1 de maig del 2021. Les llicències tramitades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

 

Nota: Els preus de les llicències queden pendents de ratificació a l'assemblea de clubs de novembre, quan es presenti el projecte de pressupost de la temporada 2021.

 

LLICÈNCIA DE MONITORS

Tots els monitors / entrenadors contractats per la FCE han d’estar obligatòriament en possessió d’aquesta llicència.

La llicència de Monitor / Entrenador / Tècnic caldrà tramitar-la abans de l’1 de maig del 2021. Les llicències tramitades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

 

LLICÈNCIA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Els esportistes amb discapacitat del 33% o superior poden gaudir d'una llicència amb descompte del 50% del seu preu. Cal demanar-ho a la Federació, presentant per e-mail un document que certifiqui la discapacitat.

 

RECÀRRECS

Enguany la Federació no cobrarà recàrrecs, però demana als clubs que paguin el més aviat que els hi sigui possible.

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CLUBS

Totes les llicències d'esportistes es tramitaran per Internet a través de la Gestió Administrativa de cada club. Caldrà, en cas que estiguin equivocades o que manquin dades, corregir, actualitzar i completar les dades de l'esportista, incloure la nacionalitat, el telèfon, e-mail, l’adreça o qualsevol altra dada que no estigui actualitzada o estigui equivocada.

Les noves llicències o canvis de club, s'hauran de sol·licitar per Internet des del portal de Gestió Administrativa de cada club. Una vegada confirmades per part de la Federació Catalana quedaran tramitades de manera definitiva.

Els clubs no hauran de presentar cap imprès de llicència, però hauran de tenir en el seu poder l’imprès de sol·licitud de llicència signat per cada esportista. Es pot reutilitzar l’imprès de sol·licitud de l’any anterior, fent firmar sota la nota -renovació 2021.

 

OBLIGACIÓ D’INCORPORAR FOTO DEL DNI DE CADA ESPORTISTA I CORREU ELECTRÒNIC

Els clubs hauran de facilitar a la FCE una foto de la part davantera del DNI dels seus esportistes. Aquests documents (DNI) en format digital els clubs ho incorporaran a la fitxa de cada esportista obligatòriament per renovar o donar d'alta una llicència. Els documents DNI, i en el cas d’estrangers NIE o passaport, caldrà pujar-los a la fitxa que cada esportista té al portal de gestió del club.

Serà obligatori omplir el camp "correu electrònic" de cada esportista per poder tramitar la llicència. 

NOTA IMPORTANT: Així mateix es demana l'actualització de telèfons i correus electrònics dels esportistes, que en molts casos estan incomplets o desfasats.