ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Federació Catalana d’Escacs.

 

DATA

Dimarts festiu, 8 de desembre de 2020.

 

LLOC I REQUISITS INFORMÀTICS

La plataforma de joc serà www.lichess.org

Els participants hauran de disposar de connexió estable a Internet i d’un dispositiu informàtic adequat per a jugar als escacs online el qual haurà d’estar dotat de càmera web, interna o externa, en funcionament/operativa durant la partida.

Els participants hauran d'estar registrats i disposar d'un usuari actiu a la plataforma de joc seleccionada i a la plataforma zoom.

 

HORARI

Inici matí: 10:00 hores. Durada de 2:30 hores.

 

PARTICIPANTS

Podrà jugar qualsevol esportista en possessió de la llicència federativa catalana en vigor.

 

SISTEMA DE JOC

Torneig Tipus Arena de 3 minuts + 2 segons d’increment per jugada sense opció a Berserk a jugar durant 2:30 hores de joc.

 

USUARI A LICHESS.ORG

Cada esportista s’haurà de crear, si no el té, un usuari a www.lichess.org

Per participar-hi, els passos a seguir són:

  • Fer-se un usuari a  (si no en disposeu). Per fer-ho només és necessari un correu electrònic i definir un nom d’usuari i contrasenya del compte creat.
  • A continuació s’haurà de respondre al correu que enviarà lichess.org al correu electrònic, per tal de validar el nou usuari.
  • Unir-vos a la competició Memorial David Garcia Ilundain Obert, amb el vostre usuari de Lichess, en el següent enllaç: https://lichess.org/tournament/YqNgslKo . Heu de clicar el botó verd que indica inscriu-t’hi. Necessitareu una contrasenya per entrar al torneig que la federació us enviarà per correu electrònic una vegada feta l’inscripció.
  • L’enllaç al torneig, per qui el vulgui seguir, es publicarà al web i a les xarxes socials de la Federació Catalana d’Escacs: FacebookInstagram i Twitter.

La puntuació per partida serà la que estableix la plataforma online lichess.org, una victòria té una base de 2 punts, un empat d’ 1 punt, i una pèrdua de cap.

No hi haurà la possibilitat de l’opció Berserk ni la d’Arena Streaks.

 

INSCRIPCIONS

Preu d’inscripció: Gratuïta

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 4 de desembre de 2020 a les 19:00 hores.

Per fer la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari electrònic.

 

AVALUACIÓ

Aquest torneig NO serà vàlid per a ELO.

 

PREMIS

1r           300€ + Diploma

2n          200€ + Diploma

3è          100€ + Diploma

 

PREMIS PER TRAMS

Millor tram 2000-2100 (*)          llibre al campió + Diploma

Millor tram 1800-1999 (*)          llibre al campió + Diploma

Millor tram < 1800 (*)                 llibre al campió + Diploma

Millors veterà 60 anys                llibre al campió + Diploma

Millors Sub-14                             llibre al campió + Diploma

(*) Trams segons elo català de ràpides

 

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció espanyola d’IRPF segons la legislació fiscal espanyola vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que s’indiqui en el rebut del premi.

La retenció vigent és del 15% per als residents a l’Estat i 24% els estrangers.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

● Enviar escanejat una còpia del DNI o del passaport per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.

● Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar amb signatura digital o en original (no val escanejat) a la Federació.

● Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

En cas de menors d'edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal.

Els llibres s’enviaran per correu ordinari a l’adreça física que ens comuniquin els premiats.

 

COMPORTAMENT DELS ESPORTISTES

Tant en la competició com en el xat del torneig, els esportistes hauran de mantenir un codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres participants. En cas d’infracció els participants podrien ser sancionats pel Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

 

ANTI-TRAMPES:    

Els participants acceptaran les decisions anti-cheating de la plataforma Lichess.org i de l'organització del torneig.

La visualització de l’esportista haurà de ser òptima i fàcilment reconeixible pels supervisors del torneig (ST).

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCdE o la FIDE.

 

PUBLICITAT                  

Els esportistes amb aquesta inscripció autoritzen a la Federació Catalana d’Escacs a gravar les seves imatges (sense so) per la càmera web durant el torneig; la gravació és únicament per comprovar la identitat del participant, i en cap cas no tindrà finalitats publicitàries ni de difusió.

Així mateix, s'insta a tots els participants que, amb la disposició del seu equip informàtic, minimitzin al màxim la possible gravació de terceres persones o espais privats durant la celebració de les partides.

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.