ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració de Lichess.

 

PLATAFORMA DE JOC:

La plataforma de joc serà Lichess, per aquest motiu els participants hauran d'estar registrats i disposar d'un usuari actiu a Lichess.

Els participants hauran de disposar de connexió estable a Internet i d’un dispositiu informàtic adequat per a jugar als escacs online.

 

DIES DE JOC:

El Campionat es jugaran els diumenges, 7, 14, 21, 28 de febrer i  7, 14 i 21 de març.  

 

HORA D’INICI:

El torneig començarà a les 10:00 hores. Els delegats hauran d’estar connectats a la sessió Zoom com a mínim 10 minuts abans de l’inici del torneig.

 

EQUIPS:

Serà una competició per equips. Els participants a la competició seran clubs afiliats a la Federació Catalana d’Escacs.

Els equips hauran d’estar formats per un mínim de quatre integrants i un màxim de deu, ordenats per elo ràpid FCE. Cada club podrà presentar el nombre d’equips que vulgui, segons decisió del club omplint un formulari per equip. S’ordenaran els equips per rànquing, segons la mitjana d’elo ràpid FCE dels seus 4 primers integrants.

Un mateix esportista no podrà jugar en diferents equips en les diferents jornades.

Els integrants d’un equip hauran de ser obligatòriament esportistes d’un mateix club, tenir la llicència en vigor i constar a les llistes d’esportistes amb llicència del seu club durant la present temporada.

Cada equip haurà de tenir un delegat, que podrà ser jugador de l’equip o no, i serà l’encarregat de comunicar a la Federació les possibles incidències. Al final de cada jornada, el delegat de cada equip haurà de fer arribar a través del correu electrònic a resultatsonlinefce@gmail.com l’acta amb els resultats de la jornada. El termini per enviar-ho és el mateix diumenge a les 16:00 hores.

 

RITME DE JOC:

Les partides seran de 12 minuts més 5 segons d’increment per jugada feta.

 

SISTEMA DE JOC:

La competició serà un Sistema Suís per equips en un sol grup i a set rondes. A cada ronda hi participaran 4 esportistes per equip, tot i que a la inscripció es podrà afegir fins a 10, com a màxim, per equip. Els matxos es jugaran per Sistema Scheveningen, és a dir, cada jugador d’un equip jugarà contra cadascun dels esportistes de l'equip rival, de manera consecutiva. 

Cada matx, per tant, constarà de quatre rondes. Que es distribuiran de la següent manera:

La primera partida començarà a les 10:00 hores, mentre que la resta de partides començaran d’acord s’accepti el repte. El jugador de blanques ha de reptar el seu contrari de cada ronda. Els delegats seran els que informaran als seus jugadors sobre la ronda acabada i el moment d’iniciar la següent ronda. Com que les partides es creen de manera particular i individual, sense torneig específic a lichess, no fa falta que es creïn equips per a aquest torneig.

L'àrbitre publicarà cada setmana al web de la FCE, abans de divendres, els creuaments de les setze partides de cada matx, amb els nicks a lichess de tots els equips. 

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 15 minuts de l’inici de la ronda, perdrà la partida.

Per entregar les alineacions, s'ha d'entrar en el formulari Google tota la informació obligatòria (marcada amb un asterisc) que inclou, entre d'altres coses, el codi de l'equip i quatre codis d'esportistes que s'alinien en la jornada. Presteu atenció a què els codis d'esportistes poden ser no correlatius, però s'han d'entrar en l'ordre indicat, és a dir, el jugador del tauler 1, després els dels taulers 2, 3 i 4, respectivament. És molt important que entreu els jugadors en Ordre descendent segons la llista (i segons ordre de forces de l'equip al torneig).

El número de la jornada és 2 (14-feb), 3 (21-feb), i així successivament fins el 7 (21-març).
 
Cada equip disposa d'un codi d'equip (els filials del mateix club tenen codis diferents), i cada jugador disposa d'un codi de jugador. No oblideu marcar correctament el número de la taula de l'Equip on està emparellat, per exemple, el tauler x.1, x.2, x.3 i x.4.
 
 
L'alineació s'haurà de presentar abans de les 12h del dijous anterior a la ronda. Només es podran acceptar canvis posteriors en cas de força major justificable i amb l'aprovació de l'organització. En cas de no rebre cap correu, l'alineació serà per defecte (els 4 primers). 
 

Per a la primera ronda, l’alineació s’haurà d’entregar abans de les 19:00 hores del dia 4 de febrer. Els esportistes alineats a la ronda no es poden canviar fins a la ronda següent. 

 

INSCRIPCIÓ:

La realitzaran els clubs a través del formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ

La data límit d’inscripció és el dia 3 de febrer a les 22:00h. No s’acceptaran inscripcions un cop iniciat el Campionat.

La inscripció del/s equip/s serà gratuïta.

 

DIRECTOR DEL TORNEIG:

GM Jordi Magem Badals.

 

COMITÉ DE COMPETICIÓ:       

Serà format pel Director del Torneig o a qui delegui, en qualitat de president, i els esportistes MI Alfonso Jerez, MI Michael Rahal i MC David Ayza. 

 

SUPERVISOR:

Els delegats declarats a la inscripció hauran d’estar en una sessió de zoom per a qualsevol dubte o incidència que es pugui produir. En aquestes sessions hi haurà supervisors del torneig (ST).

S’enviarà un correu electrònic a principi del torneig amb l’enllaç de les sessions de zoom. Serà el mateix enllaç per a cada jornada.

 

AVALUACIÓ D’ELO:

El torneig és vàlid per a elo FCE ràpid.

 

DESCONNEXIONS:

En el cas que un esportista tingui una desconnexió podrà seguir jugant quan es torni a connectar. Si no pot reconnectar a temps (i perd per bandera), la partida es considerarà perduda.

 

PREMIS:

Els 3 primers equips de la classificació final tindran la inscripció gratuïta al Campionat de Catalunya llampec per equips més l’àpat de 4 persones (Festa Catalana).

Hi haurà també un premi per al campió final de cada categoria (7 categories: DH, 1D, 2D, Preferent, 1a Categoria, 2a categoria i 3a categoria) de la inscripció gratuïta al Campionat de Catalunya llampec per equips més l’àpat de 4 persones (Festa Catalana).

Els premis no són acumulables. Els premis són nominatius i no es podran traspassar a un altre equip. 

 

DESEMPATS:

La classificació es realitzarà per punts per matx. Victòria 2 punts, empat 1 punt i derrota 0 punts. 

En cas d’empat entre diferents equips, els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

  1. Sistema olímpic

  2. Resultat particular

  3. En cas d’empat en el resultat particular, guanyarà l’equip que més punts hagi fet amb negres

 

PROCEDIMENT:

Per participar-hi, els passos a seguir són:

  1. Tots els participants hauran de tenir un nick vàlid a Lichess.

  2. Omplir el FORMULARI d’inscripció

  3. Un cop l’equip s’ha inscrit, en uns dies rebrà en el correu electrònic de contacte del formulari l’enllaç del ZOOM VIDEO on s’hauran de connectar el delegat declarat a la inscripció. En el cas que el delegat canviï en una jornada, s’haurà de comunicar per correu electrònic a federacio@escacs.cat.

  4. Les sessions de Zoom seran gravades.

  5. Fins a 10 minuts d’abans el supervisor del torneig (ST) controlarà que els delegats estiguin al seu lloc. El ST tindrà el micròfon silenciat de tots els delegats.**

** Els delegats, amb la disposició del seu equip informàtic, han de minimitzar al màxim la possible gravació de terceres persones o espais privats durant la celebració de les partides. 

 

COMPORTAMENT DELS ESPORTISTES

Tant en la competició com en el xat del torneig, els esportistes hauran de mantenir un codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres participants. En cas d’infracció els participants podrien ser sancionats pel Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

Una amonestació, després de l’estudi de la partida jugada, pot derivar en l’expulsió de l’esportista del torneig i la pèrdua del punt.

Un esportista expulsat del torneig tindrà el següent efecte: si l'equip és de 5 o més integrants, la baixa no podrà cobrir-se. Si l'equip és de 4 integrants la baixa es podrà cobrir amb un altre jugador del mateix club, que no estigui inscrit en un altre equip i que tingui la llicència en vigor. 

Si es determina que un esportista ha fet trampes o ha dut a terme una actuació incorrecta, el cas s’elevarà al Comitè de Competició de la FCdE.

 

ANTI-TRAMPES:    

Els participants acceptaran les decisions anti-cheating de la plataforma Lichess.org i del comité de competició del torneig.

 

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, el reglaments de la FCE o la FIDE.

 

ALTRES:

No es permetrà la participació de cap equip que no hagi fet la inscripció prèviament. Aquest campionat no és classificatori per a cap altra prova.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

Els participants que competeixen amb un dispositiu portàtil hauran d’assegurar-se que el seu aparell està connectat a la xarxa elèctrica per tal d’assegurar la màxima autonomia de la bateria.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar les bases a mesura que es desenvolupa el torneig per adaptar-lo a la demanda de participants i a les particularitats i/o incidències que puguin sorgir durant la competició.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCdE o la FIDE.

 

PUBLICITAT                  

Els delegats amb aquesta inscripció autoritzen a la Federació Catalana d’Escacs a gravar les seves imatges (sense so) per la càmera web durant el torneig.

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.