ORGANITZADOR:

Federació Catalana d’Escacs amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el Secretariat de Cotxeres de Sants.

PARTICIPANTS:

Podran participar tots els esportistes amb llicència FIDE en vigor.

LOCAL DE JOC:

Centre Cívic Cotxeres de Sants, Carrer de Sants, 79, 08014 Barcelona.

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat. Sala de joc climatitzada.

DIES DE JOC:

Del 18 al 26 d’agost 2021, ambdós inclosos.

SISTEMA DE JOC:  

En faran dos grups, A (obert a tothom) i B (per a ELO FIDE inferior a 2000). L'interessat en participar en el grup “A” tenint menys d'Elo 2000, ho ha d'indicar en el formulari d'inscripció. Serà per Sistema Suís Fide basat en valoració (Sistema Holandès) a 9 rondes amb l’ajuda d’un programa informàtic homologat per la FIDE.

RITME DE JOC:

El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

RÀNQUING:

El rànquing inicial de cada grup es farà per elo FIDE. En el cas de no tenir-ne es farà servir l'elo FCE i després el FEDA. Es publicarà al web de la FCE i a la sala de joc.

HORARI DE JOC:

S’iniciaran totes les rondes a les 16:30 hores.

INSCRIPCIÓ:

El preu d’inscripció per als dos grups serà de 50€. Per als menors de 16 anys, Gent Gran +65 i persones amb discapacitat reconeguda del 33% o superior 35€.

Els subscriptors de la revista "Peón de rey" tindran un descompte de 15 € sobre el preu d'inscripció.

Per fer la inscripció, s'haurà de fer mitjançant el següent FORMULARI.

El pagament de la inscripció s’haurà de fer abans del dia 15/08/2021 i al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom i cognoms del participant + el grup on vulgui participar. Les inscripcions no seran efectives fins que consti l’ingrés bancari.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.        

L’aforament serà limitat i s’acceptaran els participants per rigorós ordre d’inscripció segons el formulari.

RETARDS:

Aquells esportistes que es presentin davant del tauler amb més de 30 minuts de retard de l’hora indicada per començar la ronda, perdran la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

DESCANSOS:

Els descansos (byes) que pot demanar un esportista serà un màxim de dos (2), de zero punts, a excepció de les dues darreres rondes. Els interessats hauran de comunicar-ho a l’àrbitre abans de finalitzar la ronda anterior.

AVALUACIÓ:

Torneig vàlid per elo FIDE, FEDA i FCE.

INCOMPAREIXENÇA:

Serà eliminat del torneig l’esportista que no es presenti a una ronda, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa. L’esportista eliminat/retirat perd tots els seus drets.

APARELLAMENTS:

Un cop publicats no es consideraran definitius fins transcorreguts 30 minuts. Passat aquest temps no es modificaran, excepte millor criteri de l’àrbitre.

DESEMPATS:

Ordre d’aplicació dels següents desempats:

1.- Resultat particular.

2.- Buchholz -1, amb ajust Fide de contrincant virtual

3.- Buchholz Total, amb ajust Fide de contrincant virtual.

4.- Buchholz Mitjà(1) amb ajust Fide de contrincant virtual

5.- Performance Recursiva (54)

6.- Sonneborg-Berger, amb ajust Fide de contrincant virtual

7.- Sorteig

 

DIRECCIÓ:

Sr. Jordi Magem Badals

COMITÉ D’APEL·LACIÓ:

Serà format pel Director del Torneig o a qui delegui, en qualitat de president, i dos esportistes titulars majors d’edat, més dos esportistes reserves. Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser apel·lades al Comitè per escrit i com a màxim 30 minuts després de l’incident.

Existeix un FULL DE RECLAMACIONS

PREMIS

PREMIS en metàl·lic

El total en premis és de 18.000€. Es repartiran per aquest ordre, no acumulables, excepte els femenins, i sotmesos a la legislació fiscal vigent. Si un participant pot accedir a dos premis, se li assignarà el de més valor econòmic i si són del mateix valor, primarà el premi de la general.

El primer elo que s’utilitzarà per a la classificació, serà el FIDE. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo FEDA per a esportistes de la resta de federacions territorials estatals sense elo FIDE. Els esportistes que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo FIDE o en el seu defecte elo FEDA, no puntuaran per a trams.

Els participants que no juguin l’última ronda perdran tots els drets assolits.

Llistat de Premis

Grup A

 

 

Tram -2150

Tram -2300

1

5.000,00 €

1

400,00 €

500,00 €

2

3.000,00 €

2

250,00 €

300,00 €

3

2.000,00 €

3

150,00 €

200,00 €

4

1.400,00 €

 

 

 

5

800,00 €

 

 

 

6

700,00 €

 

 

 

7

600,00 €

 

 

 

8

450,00 €

 

 

 

9

300,00 €

 

 

 

10

200,00 €

 

 

 

11

150,00 €

 

 

 

12

100,00 €

 

 

 

 
 
Grup B     Tram -1800
1 500,00 € 1 200,00 €
2 300,00 € 2 130,00 €
3 200,00 € 3 70,00 €
4 100,00 €    
 

 

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció d’IRPF legal vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

  • Enviar escanejat una còpia del DNI per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
  • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar en original (no val escanejat) a la Federació.
  • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

GUARDONS i TROFEUS

  • Trofeus per als 3 primers classificats de la General
  • Trofeus per al campió de cada tram.

TELEFONIA:

Està prohibit tenir telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació o processador de dades, sense el permís de l’àrbitre, especial i concret per cada cas, dins el recinte de joc (sala de joc, passadissos, serveis, sala d’anàlisis, etc..). Si és evident que un esportista té un dispositiu, perquè emet un so o està a la vista de l’àrbitre, en el recinte de joc, perdrà la partida.

Si algun esportista té la necessitat de fer una trucada telefònica mentre està jugant, ha de demanar permís a l’àrbitre. En cas contrari perdrà la partida. En altres circumstàncies, l’àrbitre determinarà el que cregui més adient.

Excepcionalment l’àrbitre pot demanar a un esportista que, en privat, mostri o permeti, que s’inspeccionin les seves pertinences. Si l’esportista refusa a cooperar amb aquestes obligacions, l’àrbitre prendrà mesures en base a l’article 12.9 de les Lleis dels Escacs. A la segona infracció en el torneig, l’esportista pot ser expulsat del mateix, comunicant el fet a la FIDE.

ANTI-TRAMPES:

Durant la partida està prohibit que els esportistes facin ús de notes, fonts d’informació, consells, telèfons mòbils, mitjans de comunicació i d’anàlisi o fer-los en un altre tauler d’escacs. L’organitzador ho comunicarà a la FIDE.

Està a disposició dels esportistes un imprès FIDE de reclamació.

ÈTICA:

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.    

PUBLICITAT:    

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

DISCIPLINA:

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i de les Cotxeres de Sants.

El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1).

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE.