La Junta Directiva de la FCE notifica els següents acords i aclariments referent al Campionat Interclubs que amplia i modifica parcialment la circular CAT 20/2021.

 1. El darrer equip de cada club podrà alinear tots els jugadors amb llicència que els hi pertoqui, al darrere dels suplents del darrer equip. Per exemple, en cas d’un sol equip podran jugar tots els jugadors a partir del darrer suplent. En cas de dos equips A i B: Els jugadors al darrere (amb menys elo) que el quart suplent de l’equip B, podran ser alineats també.
 2. L’ordre per alinear jugadors als equips serà el de la llista d’elo de setembre del 2021. Aquest acord modifica el punt COMPOSICIÓ D’EQUIPS de la circular CAT 20/2021.
 3. La llista de referència per saber la titularitat dels jugadors serà l’ordre de forces del 2020. (L’ordre de forces del 2020 es pot baixar anant al web de la Federació: CLUBS-CERCADOR DE CLUBS-POSAR EL NOM DEL CLUB I AL FINAL DE LA LÍNIA HI HA L’OPCIÓ: ORDRE DE FORCES 2020). No existeix en aquest campionat la regla dels 50 punts de diferència de la Lliga.
 4. En cas d’altes de nous jugadors diferents del 2020 (canvi de club), aniran a l’equip que els hi pertocaria per elo i faran córrer els jugadors amb menys elo. En cas de baixes per manca de renovació, no modificarà la titularitat de la resta de jugadors de la llista de forces del 2020.
 5. En cas que algun club detecti un cas positiu de la Covid, entre els jugadors que hagin participat en alguna ronda d’aquesta competició, ho notificaran a la Federació, que s’encarregarà d’avisar als adversaris del jugador que ha donat positiu. Tenir en compte que CATSALUT no considera contacte estret si portes mascareta durant la partida.
 6. Les alineacions s’han de fer per ordre estricte d’elo. Només en el cas de jugadors de 1700 o inferior no caldrà guardar l’ordre d’elo en les alineacions.
 7. No hi ha límit en el nombre de jugadors estrangers d’un equip.
 8. El nombre d’equips que pot apuntar un club a una categoria vindrà determinat pels equips que tenia el 2020, o a les categories que va assolir en la Lliga del 2020. Per exemple, un club amb 2 equips a Segona Categoria podria fer fins a 4 equips en aquesta categoria.
 9. A Tercera Categoria no hi ha límit d’equips que es puguin inscriure.
 10. Un jugador pot jugar a l’equip que està inscrit (sigui com a titular o com a reserva), i també en l’equip immediatament superior.
 11. S’ha tret l’obligatorietat de presentar les partides en format pgn o similar.

TORNEIG INTERCLUBS PER EQUIPS

Aquesta competició per equips és d’àmbit català en les categories nacionals i d’àmbit territorial. En la definició de la categoria de cada equip es respectarà la categoria de l’equip en la darrera Lliga catalana.

SISTEMA DE JOC

Els equips s’ordenaran per ordre de forces, que vindrà definit per la categoria de l’equip en la darrera Lliga catalana, respectant els equips que van pujar i els que van baixar de categoria. Es faran grups d’un màxim de 8 equips per tal de no superar el límit de set rondes de joc. En primer lloc es definiran les categories nacionals i després s’aniran fent grups de categories territorials. Els equips de DH i primera quedaran assignats a grups d'àmbit català i a partir de 2a Divisió s'assignaran grups territorials. Es pot donar la possibilitat de que equips hagin de jugar en un grup per sobre o sota de la seva teòrica categoria.

Un club pot inscriure el seu equip B però no l’equip A. Aquest equip es diria B i jugaria a un grup de la categoria que li correspongués.

Un cop tancat el torneig no s’alteraran els grups encara que hi hagi alguna baixa de darrera hora. No hi haurà promocions, ni ascensos ni descensos.

La intenció és fer també el Torneig Interclubs específic per a la categoria Sub12. En funció del nombre d’equips presentats es jugarà en el mateix format que el proposat o no.

COMPOSICIÓ DELS EQUIPS

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor. Els equips estaran formats per 4 jugadors titulars i podran tenir fins a 4 jugadors reserva. Si un club vol presentar dos equips amb jugadors del seu equip A, per exemple, aquests s’hauran de dir A1 i A2, perquè ambdós estaran a la mateixa categoria. S'entén que l’equip B és el que comença amb els jugadors del B, a partir del jugador 11 (en equips de 10 jugadors). Aquests jugadors hauran de seguir un ordre d’elo català de la llista d’agost, des del primer tauler fins al darrer reserva. Cada equip haurà de tenir la figura d’un delegat.

DATES

La competició començarà el dia 10 d’octubre de 2021 per a tots els grups. Els dies de joc seran: 10,17 i 24 d’octubre i 7,14,21, 28 de novembre de 2021.

HORARI

Serà el mateix per a tots els grups, diumenges a les 9,30 hores.

RITME DE JOC

El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada.

INSCRIPCIONS DELS EQUIPS

Tots els clubs de Catalunya hauran de realitzar la inscripció al torneig Interclubs per equips, de tots els seus equips, mitjançant el següent formulari. Un club podrà inscriure fins a dos equips en la mateixa categoria.

Qualsevol modificació en la inscripció, baixa o renúncia de categoria s'haurà de comunicar per escrit al correufederacio@escacs.cat

TERMINI D'INSCRIPCIONS

Les inscripcions de tots els equips de cada club caldrà efectuar-les en el període comprès des del dia 20 d’agost fins al dia 15 de setembre de 2021.

PETICIONS DE DISTRIBUCIÓ D'EQUIPS

En observacions caldrà indicar si el club necessita una distribució determinada per als seus equips (per exemple, que no poden coincidir l’A i el B per manca d’espai). També caldrà especificar si el club disposa de local de joc o no. En cas negatiu, s’intentarà trobar una seu alternativa per als equips o que es pugui jugar a casa de l’equip rival, entenen que si hi ha una demanda molt alta no es podrà atendre per a tots els casos.

PREUS D'INSCRIPCIÓ

La inscripció serà gratuïta per a tots els equips.

TOLERÀNCIA EN EL RETARD

Perdrà la partida el jugador que es presenti amb més d'una hora de retard de l'hora oficial del començament del partit.

AVALUACIÓ

El torneig serà avaluat per a elo català per a totes les categories. El torneig també s’avaluarà per a elo FIDE per a totes les categories menys per a la categoria Sub-12.

ACTES/RESULTATS

Confeccionar l’acta electrònica serà obligació de l’equip local. L’imprès d’acta en paper es pot obtenir a través del web de la Federació a l'apartat d'impresos. En aquest cas només hi hauria una còpia que es quedarà en poder de l'equip local. Una foto de l'acta pot servir com a prova en cas de conflicte.

El delegat haurà de comunicar els resultats dels seus equips en la forma establerta en la convocatòria del campionat. L’acta electrònica caldrà que estigui introduïda al web de la FCE abans de les 24:00 hores del dia en que es disputa el matx. L’equip local serà l’encarregat de notificar l’acta electrònica sigui quin sigui el resultat. Només en el cas d’incompareixença de l’equip local el visitant haurà de notificar l’acta.

PLANILLES

L’equip local és l’encarregat de custodiar les planilles i l’acta de l’encontre i només serà obligatori fer-ho arribar a la Federació en cas de conflicte.

PUNTUACIÓ I DESEMPATS AL INTERCLUBS PER EQUIPS

El sistema de puntuació serà per matx.

 1. L’equip que guanyi un matx sumarà un punt (1) en la classificació general.
 2. L’equip que empati un matx sumarà mig punt (0,5) en la classificació general.
 3. L’equip que perdi un matx no sumarà cap punt (0) en la classificació general.

Per als desempats, a tots els grups s’aplicarà per aquest ordre:

 1. Punts per tauler.
 2. Partit directe entre clubs empatats.
 3. Holandès fins a les darreres conseqüències.

PREMIS

El campió de cada grup rebrà el següent premi:

 1. Llicència gratuïta pels 4 jugadors titulars de l'equip (en cas d'equips que hagin jugat amb reserves es repartirà la part proporcional entre els jugadors) per la temporada 2022
 2. Inscripció gratuïta per l’equip a la Lliga Catalana 2022 (no es donarà més d’una gratuïtat per categoria)

TELÈFON D’INFORMACIÓ PER AL INTERCLUBS PER EQUIPS

Número de telèfon d’informació de diumenges: 933185926

Aquest telèfon d’informació és d’ús exclusiu per al Interclubs per equips 2021. L’horari de consulta d’informació serà els diumenges de 9 del matí a 14.30 hores del migdia durant les set jornades que dura el torneig.

El tipus de consulta que es poden realitzar ha d’estar relacionat amb el Interclubs per equips i poden fer referència a reglamentació, adreces i telèfons, etc.

AVÍS DELEGATS PÈRDUA PER TEMPS I ALTRES FUNCIONS

Els delegats (només els delegats) podran avisar de la caiguda de la bandera de qualsevol dels jugadors que hagin perdut per temps. Els noms dels delegats hauran de constar a l’acta del partit, des de l’inici, perquè després no hi hagin malentesos.

En cas de conflicte i/o reclamació, si els delegats són també jugadors, tindran dret a aturar el seu rellotge fins que es resolgui el conflicte.

OBLIGATORIETAT D’ANOTAR LA PARTIDA

Els jugadors estan obligats a anotar les jugades durant tota la partida, independentment del temps que li resti (encara que siguin menys de 5 minuts). En el cas que un jugador no pugui apuntar a causa d’un problema físic puntual (exemple, un braç trencat), se li ha de restar 10 minuts del seu temps i l’increment per jugada passarà a ser de 20 segons en comptes de 30 segons. Si el jugador es discapacitat i té assistent no es farà cap ajustament al rellotge. Si el jugador és discapacitat i no té assistent se li afegirà 10 minuts al seu adversari, però el temps del jugadors discapacitat no es modificarà.

ELS JUGADORS CECS

Els jugadors cecs podran jugar amb els rellotges adaptats per a cecs amb aquest mateix ritme o fer-se ajudar d’un assistent que el podrà informar del temps de què disposa. En cap cas es variarà el ritme de joc per problemes visuals d’un o dels dos jugadors. Podran anotar en Braille o amb gravadora.

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció al Torneig Interclubs per Equips, se sol·licitarà als clubs la següent informació:

 1. Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.
 2. Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya). Sense cap barrera i amb lavabos adaptats.
 3. En cas que el club no tingui el local habitual adaptat, podrà proposar un local alternatiu adaptat dintre de la mateixa localitat i amb capacitat per acollir tot el matx. Els jugadors amb discapacitat funcional hauran de jugar a la mateixa sala de joc que la resta del seu equip.
 4. En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.
  1. Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats, tant com sigui possible.
  2. En cas que tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc.

DISCIPLINA          

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

OBLIGACIÓ DE JUGAR AMB MASCARETA

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes bases. El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1).

Els jugadors que per problemes mèdics tinguin contraindicat l'ús de mascaretes, ho han de demanar prèviament a la Federació i presentar un certificat mèdic que ho acrediti. BOE

TOT EL NO PREVISTen aquestes bases es regirà per la normativa de competicions i de disciplina esportiva de de la FCE i la FIDE.