Es convoca l’Assemblea General de Clubsque se celebrarà telemàticament el dissabte, dia 11 de desembre de 2021, a les 10:00 hores. 

Cal informar de l’assistència mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat amb el nom i cognoms de la persona assistent, Club i Correu electrònic on enviar l’enllaç. La Federació enviarà el dia abans, i per correu electrònic als assistents, l’enllaç per poder accedir-hi. 

Només podrà assistir-hi una persona per club.

 

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA DEL DIA 11/12/2021


INFORME DEL PRESIDENT 


Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2022.
  2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2022.
  3. Propostes de la Federació i Clubs.
  4. Torn obert de paraula.

 

Jose Claudio Viñas Racionero

President

Federació Catalana d’Escacs