ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs i UFEC.

PARTICIPANTS:

Podran participar tots els esportistes estiguin o no federats. Places limitades a les primeres 60 inscripcions.

SALA DE JOC:

Es jugarà presencialment en els ordinadors ubicats al ASOBUE eSPORTS EXPERIENCE ( Avinguda de Rio de Janeiro, 42, 08016 Barcelona , A LA PLANTA SUPERIOR DEL CENTRE COMERICAL). La plataforma de joc serà Lichess, per aquest motiu els participants hauran d'estar registrats i disposar d'un usuari actiu a Lichess.

DIES DE JOC:

La Copa Catalana d’e-Sports es jugarà el dissabte 17 de Desembre a les 16:30 de la tarda.

HORA D’INICI:

La fase prèvia començarà a les 16:30 h. i les fases eliminatòries començaran a les 18:30 h. És important recordar que els esportistes han d’estar a les 15:30-16:00 h. per acreditar-se i preparar la sessió de lichess al PC. Es pot portar el propi ratolí, si es desitja.

RITME DE JOC:

Les partides seran de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada. No es permet l’opció de Berserk.

SISTEMA DE JOC:

La competició es dividirà en dos fases:

La primera fase serà un sistema ARENA a Lichess tots a un únic grup i a 1:30h de duració on classifiquen els 4 primers a les fases eliminatòries (semifinal i final). Es respectarà l’ordre de classificació que doni Lichess.

La primera partida començarà a les 16:30 hores, mentre que la resta de partides començaran un cop el sistema de Lichess.org vagi emparellant automàticament els participants.

La segona fase seran les eliminatòries de semifinals, 3er i 4rt lloc i final al millor de 3 partides (El primer que guanyi dos punts guanya l’eliminatòria.)

Els aparellaments d’aquesta fase final seran els següents:

Matx 1: 1er ARENA - 4rt ARENA                   Matx 2: 2on ARENA - 3er ARENA        

FINAL: Guanyador Matx 1 vs Guanyador Matx 2

 

PUNTUACIÓ EN EL SISTEMA ARENA:

Una victòria té una base de 2 punts, un empat d’ 1 punt, i una pèrdua de cap.

Si guanyes dos jocs consecutius començaràs una sèrie de doble puntuació, representada per una flama.

Els següents jocs tindran doble puntuació fins que no guanyis un joc.

Així doncs una victòria valdrà 4 punts, un empat 2 punts, i res una derrota.

Per exemple, dues victòries seguides d’un empat valdrà 6 punts: 2 + 2 + (2 x 1)

Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran punts a cap dels esportistes.

Ratxa de taules: Quan un participant té taules consecutives en una arena, només la primera compta com a punt, o les que tinguin més de 30 moviments en partides estàndard. La ratxa només es trenca amb una victòria, ni perdent o fent taules.

El nombre mínim de jugades perquè una partida empatada sumi punts és 30 jugades a partir de les segones taules.

 

INSCRIPCIÓ:

Els esportistes hauran d’inscriure’s seguint el següent procediment:

El procés d’inscripció serà el següent:

  1. Omplir el formulari electrònic corresponent:CLICA AQUÍ
  2. Registrar-se dins el grup: “ II Lliga Catalana d’e-Sports” a Lichess. Link: https://lichess.org/team/ii-lliga-catalana-esports
  3. Un cop acceptats dins el grup, ja podreu registrar-vos en el torneig: https://lichess.org/tournament/0x6JkG6e

La data límit d’inscripció serà el dijous 15 de desembre o fins arribar a les 60 places. No s’acceptaran inscripcions sense haver omplert el formulari prèviament ni fora de termini.

La inscripció serà gratuïta.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

El director del torneig serà en David Ayza.

AVALUACIÓ D’ELO:

El torneig NO serà vàlid per a cap ELO.

DESCONNEXIONS:

En el cas que un esportista tingui una desconnexió podrà seguir jugant quan es torni a connectar si està dins el límit de temps permès per Lichess (30 segons). Si no pot reconnectar a temps, la partida es considerarà perduda.

PREMIS:

Els premis seran els següents:

Classificació General:

1r Classificat: 150€ + trofeu + Tauler Fusta

2n Classificat: 100€ + trofeu + Tauler fusta

3r Classificat: 50€ + trofeu + Tauler fusta

4rt Classificat: Inscripció gratuïta a un torneig oficial de la FCE + Rellotge DGT.

Millor sots2000: Rellotge DGT

Millor sots16 : Rellotge DGT

Millor Sots12 : Rellotge DGTl

Se seguirà l'elo FCE Ràpid. En cas de no tenir-ne, es comptabilitzarà l'elo FIDE blitz. 

Els premis no són acumulables. 

DESEMPATS:

La classificació es realitzarà per punts per partida. Victòria 1 punt, empat 0,5 punt i derrota 0 punts.

En cas d’empat entre diferents esportistes, el desempat que s’aplicarà serà:

  1. El que determini la pròpia aplicació de Lichess.

COMPORTAMENT DELS ESPORTISTES:

Tant en la competició com en el xat del torneig, els esportistes hauran de mantenir un codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres participants. En cas d’infracció els participants poden ser sancionats pel Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

Una amonestació, després de l’estudi de la partida jugada, pot derivar en l’expulsió de l’esportista del torneig i la pèrdua del punt.

Si es determina que un esportista ha fet trampes o ha dut a terme una actuació incorrecta, el cas s’elevarà al Comitè de Competició de la FCdE.

ANTI-TRAMPES:    

Els participants acceptaran les decisions anti-cheating de la plataforma Lichess.org. L'organització es reserva el dret d’actuar en un cas flagrant no detectat per la plataforma de Lichess.org .

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, el reglaments de la FCE o la FIDE.

ALTRES:

No es permet la participació de cap esportista que no hagi fet la inscripció prèviament.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar les bases a mesura que es desenvolupa el torneig per adaptar-lo a la demanda de participants i a les particularitats i/o incidències que puguin sorgir durant la competició.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCE o la FIDE.

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.