Acta de l'Assemblea General Ordinària, celebrada al local social de la Federació Catalana d'Escacs al carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, el dia 26 de novembre de 2022, a les 10:00 en segona convocatòria.

O R D R E  D E L  D I A

 

Membres assistents: Lourdes Porta (Ateneu Barcelonès), Raül Arza (Ateneu Colon), Marina Ponsa (Barberà), Juan Manuel Sánchez, (Barcelona), Carlos P. Fernández (Cadena Escacs), Jaume Grau (Cerdanyola del Vallès), Gerard Rodríguez (Comtal), Carlos Fernández (Cor de Marina), Joan Bosco Tebar (Cornellà), David Genovés (L'Espiga de les Corts), Carles Falgueres (Figueres), Joaquim Mundet (Gerunda), Carles Martin (Ideal d’en Clavé), Manel Morales (La Bisbal), Carles Costas (La Lira), Jordi Mas (La Lira Vendrellenca), Joan Antoni Pérez (Llinars), Guillem Garcia (Mollet), Jordi Pellicer (Montmeló), Roberto Villa (Montornès), Joan Barnet (Olesa), Eduard Aymerich (Olot), Jaume Bosch (ONCE), Francesc Fernández (Palafrugell), Enric Garcia (Peona i Peó), Estanis Plantada (Peons de Tossa), Evarist Pérez (Sant Martí), Antoni Ayza (Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta), Daniel Calle (Terrassa), Àlex Castillo (Vila Olímpica) i Josep Ràfols (Vilafranca).

Membres assistents de Junta Directiva de la FCE i convidats: José Claudio Viñas (President), Ramon Chalmeta (Vicepresident), David Ayza (Secretari general), Montserrat Gracia (Tresorera), Guillem Cintas (President del CTAC) i Jordi Magem (Director esportiu).

El Sr. David Ayza, inicia l’Assemblea agraint l’assistència de tots els presents i dona pas al Sr. José Claudio Viñas i el seu informe.

 

INFORME DEL PRESIDENT

El Sr. Jose Claudio Viñas, President de la FCE, inicia el seu informe:

Benvinguts a tots a l’assemblea de la Federació. Vull agrair especialment la presència a tots els assistents que demostren la seva implicació en la vida federativa.

En primer lloc volia fer un record i un minut de silenci per a les persones vinculades al món dels escacs que ens han deixat darrerament.

Estem en un moment extraordinàriament important. Fins ara, tot quedava amagat sota el mantell de la pandèmia i, per dir-ho d’alguna manera, el tema de la pandèmia s’ho empassava tot. Però el més important ve ara: cal gestionar els efectes no tan visibles d’una tragèdia que, vulguem o no, ha transformat la societat.

A nivell de llicències hem de posar en valor que les xifres d’abans de la pandèmia s’han recuperat i, per tant, cal fer una valoració positiva d'aquestes dades. Era el principal risc de la pandèmia i sembla que ens hem sortit molt bé.

No obstant, es noten encara aspectes preocupants que cal afrontar.

Un evident descens en la participació del Circuit Català. Es constata un cert esgotament en els organitzadors, poca rotació o manca d’idees noves. Les xifres de participació han baixat clarament i, des de la junta directiva estem preocupats. Cal fer una tasca seriosa d’anàlisi de la situació i mirar de rellançar els tornejos del Circuit.

Un altre aspecte a remarcar és la gestió federativa. Evidentment la marxa del gerent, Antonio López, i la baixa del Jose Adrián Navarro s’estan notant negativament. Hem detectat determinades mancances en la gestió. Aquesta és una preocupació prioritària de la junta i estem en la via de solucionar el problema.

Les activitats escaquístiques s’estan reprenent intentant tornar a la normalitat. Sóc conscient de que res serà al mateix i que caldrà fer un esforç diferent en l'àmbit de les competicions, sobretot en les vinculades als escacs de base. La junta directiva està decidida a fer passes endavant en aquesta matèria i fer els canvis necessaris per adaptar-se a les noves circumstàncies.

Em queden dos anys i escaig de mandat. I estic plenament decidit a marcar una línia clara en el progrés de cara als darrers anys.

Volem donar un nou impuls a la política de comunicació, xarxes socials. Es tracta de coordinar una política d’imatge pública molt potent per tal d’atreure sponsors. És per aquest motiu que incorporarem en la gestió federativa a una persona que ja està vinculada amb trajectòria en els mitjans de comunicació. En aquests temes hem d’estar amb persones contrastades.

També volem llençar una política molt clara adreçada al creixement de les llicències de la Federació. Concretament pensem que en matèria d’escacs de base, de gent gran, etc.. Tenim una capacitat enorme de creixement que fins ara no s’ha explotat com calia. És per això que incorporarem a una persona amb molta experiència i empenta per encapçalar aquesta feina.

La junta directiva necessita una renovació per tal d’afrontar aquests reptes. En els propers dies, abans de cap d’any, s’aniran anunciant les sortides i les incorporacions per continuar amb el nostre projecte i afrontar els reptes de futur.

Força i salut pels escacs catalans!!!

Un cop finalitzat l’informe del President, el Sr. David Ayza demana als assistents 2 interventors. Es presenten voluntaris el Sr. Juan Manuel Sánchez i el Sr. Manel Triquell.

Es dona la paraula al Sr. Ramon Chalmeta per presentar el calendari esportiu de l’any 2023. El calendari del proper curs serà continuista i el canvi més destacat és el canvi de les dates del Memorial Pomar per tal de donar més valor a aquest torneig. Les dates proposades és a finals d’any.

Comenta també els canvis de la primera versió del calendari que es va publicar i que van ser augmentar una setmana més la Divisió d’Honor i algun canvi de la delegació de Tarragona i de Lleida, tots modificats al web.

 

S’aprova el calendari amb 26 vots a favor, 0 en contra i 5 abstencions.

 

Es puntualitza dient que la Lliga torna gairebé a la normalitat d’abans de la pandèmia, a excepció de la 1a Divisió, però en el 2024 ja estarà tot normalitzat.

La Sra Montse Gracia inicia la part dels pressupostos explicant els canvis a nivell organitzatiu que hi ha hagut durant l’any 2022, com la jubilació del gerent de la FCE, l’Antonio López. Van haver problemes per a fer canvis en les entitats bancàries després de la jubilació i d’aquí la tardança a fer pagaments. A més, s’ajunta amb l’actual baixa de l’Adrià Navarro. Per tant, es farà un canvi de política a nivell de pagaments i es passarà a fer-los un cop al mes.

Segueix explicant que el pressupost no reflexa molts canvis numèrics perquè és molt semblant al 2022. S’incorporen projectes, alguns immediats i altres a mig termini. Un d’aquests és la renovació de material de la FCE i de les Delegacions i un altre és la part tecnològica, on es vol fer recerca de programes i aplicacions per facilitar temes de la FCE.

Altre projectes són a nivell de competició, com els canvis arbitrals que explicarà el propi Delegat del CTAC o els de tecnificació.

Es presenta un document amb l’històric dels darrers 11 anys de subvencions. Se segueix amb un altre document on es destaca les 7000 llicències assolides durant aquest any, número semblant als darrers, en excepció els de pandèmia. Pel que fa el pressupost, el preu de llicència es presenta juntament amb un recull dels 5 darrers anys. En aquests es va congelar a 38 € la llicència sènior, però aquest any no es comptava amb la pujada de la inflació i és per això que ha pujat fins als 40 €, és a dir un 2.56 %.

La llicència arbitral puja perquè hi ha diferents motius, com ens explicarà el Sr. Guillem Cintas, delegat del CTAC. Per contra, la llicència de monitor es manté en el mateix preu que anys anteriors.

Es passa la paraula al Sr. Guillem Cintas on explica l’anàlisi de la situació arbitral. Amb aquest nou CTAC canvia la filosofia i es faran 2 activitats incloses amb la quota arbitral. Les 2 activitats seran 2 jornades de formació per a millorar la qualitat de l’arbitratge en general.

Tot seguit es passa a les preguntes dels assistents referent al pressupost.

El Sr. Evarist Pérez pregunta si s'espera menys llicències ja que els ingressos reflectits en els pressupostos és el mateix que l’any anterior. La Montse Gracia aclara que no es preveu baixar el número de llicències, però no han retocat el número respecte l’any anterior per si un cas no arriben al número de llicències esperat.

El Sr. Carlos Fernández entén la pujada de la quota, però suggereix un replantejament a aquest tema, ja que no tots els clubs són iguals.

El Sr. Jose Claudio Viñas respon que només és una pujada de 5 € i que no és qüestió de penalitzar els clubs grans que fan feina d’augmentar el seu número de llicències. Afegeix que per xarxes socials s’ha pogut llegir que la FCE te un afany recaptatori en aquest sentit i demana que no es faci ni es digui més, ja que tot són diners de la FCE i que repercuteixen a la pròpia FCE. A més, són uns recursos cada vegada més necessaris ja que els públics van en descens.

El Sr. Fernández replica dient que potser determinades pujades s’han de pensar perquè potser tenen conseqüències.

Se cedeix la paraula al Sr. Antoni Ayza que comença la seva intervenció deixant clar que li agrada que la FCE s'autofinança amb el 80 % de les competicions. Continua dient que també li agrada que 1 club sigui 1 vot, ja que no posaria en qüestió el tema de quin club té més vots o dret a votar que un altre per 5 €.

El Sr. Raül Arza es dirigeix a la comissió d’Escacs de Base on pregunta el per què de la reducció de 8000 € en les despeses dels serveis federatius. La Sra Montse Gracia contesta que és un tema de reubicació de les partides ja que no eren d’Escacs de Base sinó d’administració i amb aquest pressupost s’han mogut a la seva partida.

Es passa a votació el preu de la llicència i després el pressupost.

 

El preu de la llicència s'aprova per 25 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.

El pressupost s’aprova per 26 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció amb la seva explicació de vot.

 

Es passa la paraula al Sr. Ramon Chalmeta per presentar les propostes de la FCE, ja que no hi ha cap proposta per part de cap club.

Inicia explicant els canvis del Campionat Absolut de Catalunya. La proposta fa referència a canvis de temes esportius, però potser per esponsorització o altres temes és interessant canviar.

El Sr. Carles Falgueras demana que no es voti el dia de l’assemblea perquè s’ha d’intentar fer una normativa que no s’ha fet. Assenyala que no s’ha fet valer la classificació del torneig ni la del 2021 (per temes de pandèmia) ni la del 2022. Demana corregir els drets dels que no s’han respectat a tots els classificats de Girona ni de la resta de campionats territorials. Continua que se’ls convidi al Campionat Absolut del 2023 i afegeix que amb aquest canvi proposat es modifica el valor del territorial i fa que costi que la gent participi en aquests.

El Sr. Jose Claudio Viñas accepta que els drets adquirits s’han deixat de banda aquest any i s’estudiarà el convidar-los. Per la part organitzativa, en aquesta proposta està molt reglamentada i és per això que es vol modificar. En el cas que aparegui un patrocinador donant una quantitat d’€ i posant les seves condicions, es vol tenir el poder de fer-ho. A més, es demana flexibilitat a petites modificacions per adaptar canvis de reglament de torneigs com el número de rondes, ritme de joc, etc.... que actualment estan posats en el reglament i es podrien modificar per a millorar el campionat.

El Sr. Carles Falgueras reclama que l’assemblea rescabali els drets dels campions del 2019 al 2021 per participar a l’Absolut i no qualsevol altre torneig. El Sr. Ramon Chalmeta replica que la compensació s’ha d’estudiar i el Sr. Jose Claudio Viñas respon que no es pot votar una proposta d’un club directament a l’assemblea perquè és il·legal.

El Sr. Joan Antoni Pérez deixa palès que no està d’acord amb la proposta del canvi de reglament.

El Sr. Antoni Ayza comenta que el canvi de reglament és agosarat. Fins ara els territorials funcionaven i s’ha canviat el format. Potser caldria mirar el format de que el guanyador faci un matx play amb el juvenil, femení i els campions de les territorials com fa uns anys on la gent tenia ganes de jugar. Proposa estudiar el format del torneig.

El Sr. Jose Claudio Viñas explica que mai s’ha trobat un model bo. Fa 50 anys el Campionat de Catalunya el volia jugar molta gent perquè volien ser campions de Catalunya, però actualment hi ha molta quantitat de torneigs i fa que la gent participi en els torneigs que més li convinguin o guanyin més diners. Adequar una fórmula mai era satisfactòria per a tothom. El tancat de 16 esportistes no era rendible i sortia molt car, ja que hi havia la PC de tots els participants i tampoc assegurava que juguessin els millors de Catalunya. Tant l’Absolut com el femení s’han fet moltes formes d’organitzar i mai no ha sigut vàlid, i accepta que els reglaments són molt rígids sense opció a fer canvis.

El Sr. Ramon Chalmeta afegeix que per a molts esportistes va deixar de tenir interès en el moment que es van baixar els premis.

Es passa la paraula al Sr. Jordi Mas on comenta que com a club no hi està d’acord amb aquest canvi de reglament i que com a delegat territorial, li hagués agradat fer una proposta, però no ha pogut per falta de temps. Molts esportistes de la seva territorial li han comentat que no paga la pena participar en el territorial i és per això que ha pensat en algun canvi.

El Sr. Carles Martin deixa clar que la proposta és per fer un canvi molt més gran que no una modificació de ritme de joc o rondes. Proposa tornar a l’anterior sistema ja que tots els esportistes de Catalunya, no només els professionals, puguin intentar participar en el Campionat Absolut de Catalunya per ser el campió de Catalunya.

El Sr. Ramon Chalmeta dona l’explicació de que s’està fent apropaments per a tenir un patrocini per aquest torneig i amb el reglament actual no es podria fer el que demanen.

Una proposta que s’exposa és la possibilitat de fer 2 tancats, un A i un B, però s’ha d’estudiar. El Sr. Jordi Mas convida a qui vulgui ajudar-lo a fer alguna proposta en aquest sentit.

 

La proposta és rebutjada per 7 vots a favor, 9 en contra i 15 abstencions.

 

S’inicia el torn obert de paraula.

El Sr. Joan Barnet comença la seva exposició demanant que la Delegació de Barcelona tingui 2 demarcacions com Tarragona, però se li explica que per a la Generalitat hi ha dues demarcacions, però per a la FCE només hi ha una. Es té constància que el delegat territorial, el Sr. Ivan Marina, està fent molta feina i la delegació funciona.

El Sr. Barnet critica el sistema de les places de les fases prèvies de l’any passat, ja que veu improcedent jugar contra altres fases prèvies i augmentar les despeses de les organitzacions amb l’arbitratge i un dia extra.

El Sr. Jose Claudio Viñas li respon que fa 16 anys es va fer aquest sistema de places i en donaven una quantitat molt elevada. La Junta és conscient que s’ha de fer una última volta al tema que envolta les places classificatòries.

El Sr. Juan Manuel Sánchez explica la situació que hi ha hagut amb el Sr. Manel Triquell particularment en relació a una publicació que aquest va fer a les xarxes socials on feia una crítica directa al Sr. Sánchez i al seu club. Segons el Sr. Sànchez l’animadversió manifestada i explicitada resulta incompatible amb la participació del Sr. Triquell al Comité d’Apel·lació de la Federació. El Sr. Triquell manifesta que efectivament aquestes manifestacions van existir però que aquest fet no determina les seves decisions dins el Comité i, en tot cas, que si entengués la seva participació com incompatible, en el seu cas, doncs s’inhibiria del cas concret on la seva imparcialitat pogués posar-se en qüestió. Al cap d’una estona de discussions, es desestima la petició del Sr. Sánchez cap al Sr. Triquell.

El Sr. Carles Costas inicia la seva intervenció lloant la feina de la FCE i de l’Ivan Marina, el Delegat Federatiu de Barcelona, el qual ha fet molta feina aquest any. A més, demana el rescabalament dels campions veterans de l’any passat. Continua amb la demanda que, a les inscripcions, juntament a l’escrit de la FCE on té el dret d’imatge dels participants, s’indiqui que els clubs organitzadors dels torneigs tinguin opció a fer fotos i vídeos per a xarxes socials.

El Sr. Jose Claudio Viñas respon que es farà una bestreta del rescabalament dels veterans. Pel tema dels drets d’imatge és complicat afegir-ho, però els clubs com a entitat privada poden demanar el consentiment expressament dels participants. Per part de la FCE, es pot mirar d’afegir.

El Sr. Francesc Fernández juntament amb el Sr. Manel Morales es queixen que es va demanar una unió esportiva entre el Palafrugell i La Bisbal i la comissió esportiva no va donar cap mena d’explicació a la negació de fer-la. Es va demanar de nou al President i no s’ha obtingut resposta.

El Sr. Jose Claudio Viñas s’excusa dient que va estar fora de Catalunya per feina i que no ha tingut temps de preguntar pel tema, a més de que va ser la mateixa setmana de l’assemblea i no es pot tenir una resposta tant ràpid. S’ha de tenir en compte que una unió de clubs és quan es detectava que alguns clubs no tenien prou esportistes i abans de desaparèixer s’unien. Si és per un tema de supervivència dels dos clubs, cap problema, però si és millorar, no s’acceptaria. En aquest cas s’ha de presentar el raonament del per què ho fan i, en el cas que vagi bé, quan s’escindiran. El Sr. President es compromet a contestar quan hagi tingut temps de preguntar pel tema.

El Sr. David Ayza intervé explicant com van anar els tràmits i, que en aquest cas, es veia que era per millorar.

La Sra. Marina Ponsa pregunta la possibilitat de temes de gènere i dona de cara a anys vinents. Demana que els reglaments han d’estar en un vocabulari inclusiu, i fins i tot, un representant o comissió, ja que troba imprescindible tractar aquest tema.

S’agafa la proposta per estudiar el vocabulari inclusiu.

El Sr. Jordi Pellicer inicia el seu parlament amb l’agraïment al Carles Costas per l’organització del Campionat de promoció. Dels drets d’imatges s’hauria de fer cartells recordatoris perquè els assistents sàpiguen que no poden difondre fotos si no són els seus esportistes. Segueix la intervenció demanant qui són les baixes de la Junta Directiva i conclou que la FCE no pot modificar les circulars al seu gust i que si vol fer més canvis, el que hauria de fer és modificar els reglaments. Es presenta per ajudar en el que calgui.

El Sr. Jose Claudio Viñas exposa que les baixes són perquè les persones en qüestió treballen i no tenen temps per a dedicar hores a la FCE. Respecte les circulars ja s’està treballant per a millorar i del tema d’esponsorització la problemàtica és que en aquest país no hi ha aquesta mentalitat com és a França.

El Sr. Joaquim Mundet demana a la Junta Directiva recuperar les beques de formació. Aquest any s’ha modificat i les famílies no entenen el repartiment. Demana reservar unes places de beques per assignar a algun esportista s’ha quedat a les portes.

El Sr. Ramon Chalmeta indica que hi ha un històric i que el sistema de punts rebia crítiques, com el rep el format actual. Sempre es quedarà gent fora i sempre es rebran crítiques. Per tant, aquest any s’ha fet amb el sistema i amb una justificació darrera, però sempre hi haurà gent que no voldrà entendre assignacions. El canvi de tecnificació ve perquè es vol donar més mèrits als esportistes, més valor a la beca.

El Sr. Raül Arza recorda que en les dues assemblees anteriors ja es va parlar del tema. Veu indefensió perquè la gent no sap com s’assignarà la beca. Si se sap com es fan les assignacions, la gent es queixarà igual, però s’entendrà si se sap com s’assigna.

Tots dos demanen que el Director Tècnic tingui alguna plaça de reserva per a les beques.

La incertesa de no saber ni el nombre de places ni quan ni com es donen no agrada. Per tant, demanen un equilibri entre les puntuacions i el director Tècnic.

El Sr. Eduard Aymerich demana la paraula per indicar que té un cas en el seu club i recorreran fins on calgui perquè li donin la beca. Demana beques de 500 € a cada becat i així arribar a més esportistes. El Sr. Roberto Villa reafirma aquesta proposta.

El Sr. Ramon Chalmeta comenta que li agradaria posar a tots a les beques, però no és possible. El canvi ve donat perquè anys anteriors va haver renúncies i no es donava prou interès als tecnificats. Per tant, s’ha modificat per ampliar recursos i es donen solucions a tots els que s’han quedat a prop amb seguiment del Director Tècnic, activitats, tecnificacions, etc.... S’ha agafat alumnes que s’han quedat al llindar per fer activitats la primera setmana de desembre.

El Sr. Raül Arza segueix insistint que cal baremificar les beques perquè així la gent sap si entra o no. El Sr. Jose Claudio Viñas intervé per dir que el sistema de punts era més fàcil per a tothom, però tampoc era eficaç. S’han de prendre decisions i sap que el Director Tècnic, juntament amb el membre de junta han decidit i està convençut que si demana explicacions les tindrà. Amplia la resposta dient que pot ser un sistema mix serviria, però en qualsevol hi ha una decisió. La FCE destina molts € a la tecnificació i malauradament no hi ha ningú que destaqui. Si dividim els € no se sap quina funció te ni a quants esportistes arribarà. S’està adequant els pressupostos a la demanda del Director Tècnic i al membre de Junta.

El Sr. Ramon Chalmeta pren el compromís que si hi ha dubtes, es dirigeixin a ell perquè els hi doni explicacions. Qualsevol idea, aportació serà benvinguda.

Se segueix amb el debat de les beques sense cap canvi en les decisions presses per la FCE, però sí amb el compromís del president i del vicepresident a escoltar a tothom que tingui alguna aportació cap a les beques o vulgui cap explicació d’aquestes.

El Sr. Carles Martin pregunta respecte la circular de la reunió del proper dia 3 de desembre si només serà de temes escolars. La Sra. Cristina Bosch li respon que es parlarà de tot el referent a la territorial, no només a temes escolars.

S’aixeca l’assemblea a les 13:14 hores.

 

Juan Manuel Sanchez López                                           Manel Triquell Sanchez

 

 

David Ayza León                                                               Josep C. Viñas Racionero

Secretari General                                                                        President 

 

Barcelona, 26 de novembre de 2022