ORGANITZA:

La Federació Catalana d’Escacs i l’UFEC.

DIA:

De l'1 al 2 de juliol de 2023.

LOCAL DE JOC:

El campionat se celebrarà a la localitat de Castelldefels, Hotel SB BCN Events****S, Ronda de Can Rabadà 22-24 de Castelldefels

SISTEMA DE JOC:

Round Robin amb quatre equips. El ritme de joc serà de 60 minuts més un increment de 30 segons per jugada. L’ordre dels equips ve determinat per la mitjana d’elo de les seves 4 jugadores.

La puntuació serà per matx (2 punts victòria, 1 punt empat i 0 punts per derrota).

L'alineació dels taulers serà per ordre d’elo FIDE.

El temps de tolerància per a la presentació de l’esportista davant del tauler és de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

EQUIPS PARTICIPANTS:

Participaran quatre equips femenins, de quatre taulers. L’ordre, segons sorteig, serà:

  1. Catalunya (1732)
  2. Combinat Internacional (1591)
  3. Reis i Dames (Mallorca) (1527)
  4. Canàries (1531)

 

HORARI:

1er Matx

Dissabte 1

10:00 h

Catalunya – Canàries

Comb. internacional – Reis i Dames

2on Matx

Dissabte 1

16:00 h

Canàries - Reis i Dames

Catalunya – Comb. internacional

3er Matx

Diumenge 2

09:00 h

Comb. internacional – Canàries

Reis i Dames - Catalunya

 

ELO:

El torneig és vàlid per a elo Fide.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

La directora del torneig serà la sra. Ines del Arco.

COMITÈ DE COMPETICIÓ:

No hi haurà comitè de competició i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables.

REGLAMENT:

El torneig es regirà pels Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE.

IMPORTANT:

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc.

DESEMPATS:

En cas d’empat a punts de matx, es resoldrà:

1r: Puntuació Olímpica.

2n: Resultat particular entre els equips empatats.

3r: Desempats per tauler de tot el torneig.

PREMIS:

Trofeu a l'equip campió.

El lliurament de premis serà un cop finalitzi el darrer matx.

RETRANSMISSIÓ:

El torneig podrà seguir-se per Internet mitjançant el portal de la Federació Catalana d’Escacs (www.escacs.cat), així com en diferents portals online.

ÈTICA:

Les esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions. No està permès a les esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

OBSERVACIONS:

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes normes.

Les bases es podran modificar si la direcció ho considera oportú.

DISCIPLINA:

Les participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques que hi puguin haver.

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE.

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.