Distribució de les places de les delegacions territorials per al Campionat Femení de Catalunya

4 representants de Barcelona:

  • 3 extretes de la classificació final de l’any anterior. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan estigui entre les 10 primeres classificades.
  • 1 extreta de la classificació de catalanes seleccionables del Circuit Català d’Oberts Internacionals. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan estigui entre les 10 primeres classificades.

2 representants de Tarragona:

  • 1 extreta de la fase prèvia de la territorial. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan hagi obtingut el 50% dels punts.
  • 1 extreta de la classificació de catalanes seleccionables del Circuit Català d’Oberts Internacionals. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan estigui entre les 20 primeres classificades.

2 representants de Lleida i Girona:

    a) 2 extretes de la fase prèvia de la territorial. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan hagi obtingut el 50% dels punts.

    b) Si el campionat territorial no assoleix un mínim de 10 participants:

  • 1 extreta de la fase prèvia de la territorial. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan hagi obtingut el 50% dels punts.
  • 1 extreta de la classificació de catalanes seleccionables del Circuit Català d’Oberts Internacionals. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan estigui entre les 20 primeres classificades.

Si en qualsevol de les territorials, quedés una plaça vacant per incompliment dels requisits mínims per a la classificació, des de la federació s’estudiaria l’adjudicació d’aquesta plaça a una altra jugadora del territori afectat que la sol·licités, en funció dels mèrits aconseguits.