Circular BCN 1/2018 Copa Catalana - Fase Barcelona 2018. Convocatòria Bases.

ORGANITZACIÓ

Federació Catalana d’Escacs (FCE)

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 14 de gener de 2018, en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 9:00 i la sessió de la tarda a les 16,15 hores.

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Cotxeres de Sants, Carrer de Sants, 79 de Barcelona.
Metro: Plaça de Sants (línies 1 i 5) Sants Estació (línies 5 i 3) 
Autobusos: 50, 115 i D20.

RENFE: Sants-Estació

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Barcelona, dividits en els grups següents:

 • Divisió d’Honor i Primera Divisió
 • Segona Divisió
 • Preferent
 • Primera Categoria.
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

INSCRIPCIONS

Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins el 11 de gener de 2018, a les 13 h. No s’acceptaran inscripcions fora de termini. Les inscripcions estan limitades per l’aforament del local i s’agafaran per ordre d’inscripció. El màxim per la capacitat de la sala són 121 equips.

Els drets d’inscripció són de 25,00€ per equip. Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen la temporada 2018 a la Lliga Catalana.

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS

Els equips estaran obligats a relacionar tots els jugadors participants, tant els del matí com els de la tarda, en un imprès elaborat a tal efecte (MODEL). El termini màxim per lliurar aquest imprès serà un cop celebrada la tercera ronda. Els equips que no entreguin aquest imprès abans de començar la quarta ronda seran eliminats de la competició. Abans de començar la primera ronda de la tarda es permetrà afegir nous jugadors.

Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip, haurà de jugar totes les partides en el mateix equip. Un jugador titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior. La infracció d’aquesta norma seria castigada per alineació indeguda amb la pèrdua del matx 4-0 a efectes de classificació tot i que les partides comptarien per a elo.

La Federació lliurarà a l’àrbitre principal del Campionat els ordres de forces de tots els clubs participants.

ACTES DELS PARTITS

A l’omplir l’acta del partit caldrà posar, a més del nom i cognom del jugador, el número de llista de l’ordre de forces.

L’acta de cada partit servirà a l’àrbitre per conèixer els resultats i els jugadors que disputen cada ronda.

Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda, els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo.

PREMIS

Es repartiran al finalitzar la competició i hi hauran trofeus per al primer, segon i tercer classificat de cadascun dels grup. 

DIRECTOR DEL TORNEIG

Carles Gimenez

 BASES REGLAMENTÀRIES 

1. ALINEACIONS

1.1 La composició dels equips serà com a mínim de quatre jugadors.

1.2 Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3 Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces, però un titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb elo 1700 o inferior.

1.4 La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants a la Lliga Catalana de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament).

1.5 Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana. Per als equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club, és a dir, per ordre d’elo i dintre del mateix elo l’ordre alfabètic. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

1.6 Els equips de Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió, Preferent, i Primera, podran dividir-se segons el que a continuació s’indica.

En equips de 10 jugadors, els quatre primers jugadors,  més els bis corresponents, seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors titulars d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. Només en el cas de primers equips  d’un club es podrà fer també un equip A-3, llavors els titulars del A-2 serien del 5 al 8 de la llista (més els bisos corresponents) i els titulars de l’equip A-3 serien el 9 i 10 jugadors de la llista més dos jugadors dels equips inferiors.

En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a primera, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

En equips de 8 jugadors els quatre primers seran titulars de l’equip A-1, B-1, etc. i el 4 següents titulars del A-2, B-2,etc.

1.7 És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

1.8. En qualsevol moment l’àrbitre podrà demanar el DNI o document d’identificació similar a qualsevol jugador.

2 SISTEMA DE JOC

2.1 Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a nou (9) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

2.2 El rànquing inicial es farà, primer per la categoria dels equips i després per ordre alfabétic sortejant la lletra per la qual es comença a ordenar.

2.3 Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.

3 RITME DE JOC

3.1 Quinze minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

3.2 El temps de tolerància per la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.


L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.

4. DESEMPATS

4.1 Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 • Suma de punts per partit (2 punts guanyat, 1 empatat i zero perdut)
 • Resultat particular
 • Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig
 • L'ajust FIDE s'aplicarà en cas que un equip sencer no es presenti, que un equip es vegi obligat a descansar, o per les rondes que un equip estigui retirat. En aquest cas, a l'equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l'oponent virtual. Per a la resta d'equips, aquests encontres comptaran amb els punts reals.

 

5. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

S’aplicaran les Lleis dels Escacs de la Fide en vigor a 1 de gener de 2018.

Recordatori: Per a la primera jugada il·legal, s’afegiran dos minuts a l’adversari. Per a la segona, es decretarà la pèrdua de la partida per a l’infractor.

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCE o la FIDE.

7. CLASSIFICATS PER A LA FASE FINAL

Els 4 primers de cada categoria de la fase territorial de Barcelona es classifiquen per jugar la Fase Final de la Copa Catalana.
S'ha de tenir en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

8. CRITERIS PER A LES VACANTS DELS GRUPS

Les vacants seran cobertes per aquest ordre:


a) Següent equip classificat de la categoria de la mateixa Delegació on es produeixi la vacant.
b) Equips de la Delegació organitzadora.
c) A criteri de la Comissió Esportiva.

9. AVALUACIÓ

El campionat serà vàlid per elo FIDE ràpid i català ràpid.

10. ALTRES

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

11. HORARI

1 RONDA        09:00               6 RONDA        16:15

2 RONDA        10:00               7 RONDA        17:15

3 RONDA        11:00               8 RONDA        18:15

4 RONDA        12:00               9 RONDA        19:15

5 RONDA        13:00               Lliurament de premis : 20:30

NOTA: 

Hi haurà una normativa especial de compliment obligatori per a tots els jugadors.

L’emparellament de la primera ronda es publicarà el mateix dijous dia 11 de gener a les 18h.