ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs.


PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els esportistes de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2023.

DATES

 • Ronda 1 i 2: 29/10/2023
 • Ronda 3 i 4: 05/11/2023
 • Ronda 5 i 6: 26/11/2023

HORARI

Diumenge a les 09:45h. La segona partida començarà 15 minuts després de finalitzar la darrera partida.

LOCAL DE JOC

Seu de la Federació Catalana d’escacs (recinte Fabra i Coats), C/Sant Adrià, 20, 08030, Barcelona.

GRUPS 

Sub8 i sub10 fins a 1700 ELO Català

Sub12 i sub14 fins a 1700 ELO Català

*Límit d’esportistes entre els dos grups 81

RITME DE JOC

El ritme de joc serà de 30m + 30s.

L'esportista que no es presenti durant els primers 30 minuts de joc se li donarà la partida per perduda.

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

-        Es jugarà per sistema suís a 6 rondes.

-        L’emparellament s’efectuarà amb el programa Swiss-Manager.

-        El torneig és vàlid per a ELO CATALÀ.

RÀNQUING INICIAL

El rànquing inicial serà ordenat per ELO FCE.

PREMIS

Per a cada categoria d’edat

 • Campió Trofeu
 • Subcampió Trofeu
 • 3er class Trofeu

Medalles per a tots els participants.

Els premis s'atorgaran en finalitzar la darrera ronda.

Els trofeus que no siguin recollits en un mes des de la finalització de la cloenda del torneig, excepte causes justificades, passaran a ser propietat de la Federació Catalana d'escacs.

DESEMPATS

 • Resultat particular
 • Buchholz -1 (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 • Buchholz total (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 • Progressiu acumulatiu
 • Sorteig

L’ordre del segon, tercer i quart desempat es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.

DIRECTOR DEL TORNEIG

Sr. Ivan Marina de la Torre.

ÀRBITRE

Principal Sònia Martin

PUBLICACIÓ EMPARELLAMENTS

Els emparellaments es faran públics els dimecres anteriors al desenvolupament de la ronda. Podran consultar-se a www.escacs.cat i chessresults.

DESCANSOS

Un esportista pot demanar com a màxim 2 byes de 0 punts. Els byes de 0 punts s'han de sol·licitar durant el torneig, abans d'acabar la ronda en curs a l'àrbitre de la seu de joc. Si es volen demanar byes per a la primera jornada s'ha de fer mitjançant correu electrònic al director del torneig imarina@escacs.cat com a molt tard el dilluns 23 d’octubre.

En casos excepcionals el director del torneig pot donar byes de ½ punt en cas de coincidència amb altres proves oficials FCDE, FEDA o FIDE. S'hauran de sol·licitar un dia abans de la publicació dels emparellaments a imarina@escacs.cat.

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, serà retirat del campionat.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant els formularis segons el grups d’edats:

Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida. Els esportistes amb mobilitat reduïda ho hauran d’indicar a l’apartat d’observacions del mateix formulari.

Preu de les inscripcions:

 • General: 20€
 • Discapacitats: 10€.

El pagament es fa per targeta de crèdit en el mateix moment seguit d’omplir el formulari.

El termini per a les inscripcions es tancarà el dilluns 23 d’octubre de 2023 a les 19:00 hores. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

MÒBILS

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

PUBLICITAT           

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

Vilanova i la Geltrú, a 3 d’octubre de 2023

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona