ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d'Escacs, amb la col•laboració del Club d’Escacs Sant Martí.


PARTICIPANTS

Hi poden participar tots els esportistes veterans amb llicència federativa vigent per algun club de la Territorial de Barcelona.

Els participants es dividiran en dos grups:

 • Grup A: Majors de 50 anys, nascuts l'any 1974 o anteriors.
 • Grup B: Majors de 65 anys, nascuts l'any 1959 o anteriors.

DATES

Els dimarts següents:

 • Ronda 1: 20-02-2024
 • Ronda 2: 27-02-2024
 • Ronda 3: 05-03-2024
 • Ronda 4: 12-03-2024
 • Ronda 5: 19-03-2024
 • Ronda 6: 02-04-2024
 • Ronda 7: 09-04-2024
 • Ronda 8: 16-04-2024
 • Ronda 9: 30-04-2024

Hi haurà descans el 26 de març (Setmana Santa) i el 23 d’abril (Sant Jordi).

HORARI

Les partides començaran a les 16:00h.

LOCAL DE JOC

Club d’escacs Sant Martí, Carrer de la Selva de Mar, 215, quarta planta (Barcelona).

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

Es jugarà pel sistema suís a 9 rondes els emparellaments es faran mitjançant el programa informàtic Swiss-Manager.

El torneig és vàlid per a ELO FIDE i ELO FCE

En funció del nombre d'inscrits de cada categoria es faran un o dos grups. En cas de pocs inscrits en algun dels grups, el director del torneig podrà decidir reduir el nombre de rondes.

RITME DE JOC

El ritme de les partides serà de 90 minuts més 30 segons d'increment per jugada.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l'inici establert de la ronda

RÀNQUING INICIAL

El rànquing inicial serà ordenat per ELO FIDE

PREMIS

Pels dos grups:

 • 1r classificat trofeu
 • 2n classificat trofeu
 • 3r classificat trofeu

Trams per als dos grups:

Trofeu al millor jugador 1850-2000

Trofeu al millor jugador fins a 1849

Els trofeus es repartiran el darrer dia de competició un cop finalitzat totes les partides.

Aquest torneig és classificatori per a la final de Veterans de Catalunya que tindrà lloc de l’11 al 19 de maig de 2024.

DESEMPATS

 • Resultat particular
 • Buchholz -1 (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 • Buchholz total (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)
 • Progressiu acumulatiu
 • Sorteig

L’ordre del segon, tercer i quart desempat es sortejarà un cop acabada la darrera ronda

DIRECTOR

Sr. Ivan Marina de la Torre.

ARBITRATGE

Sr. Oriol Saguillo Gonzalez.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel•lables.

PUBLICACIÓ EMPARELLAMENTS

Els emparellaments es faran públics els dijous anteriors al desenvolupament de la ronda.

Podran consultar-se a www.escacs.cat i chessresults.

DESCANSOS
Un esportista pot demanar com a màxim 2 byes de 0 punts. Els byes de 0 punts s'han de sol·licitar durant el torneig, abans d'acabar la ronda en curs a l'àrbitre de la seu de joc. Si es vol demanar un bye a la primera ronda s'ha de fer mitjançant correu electrònic al director del torneig 
imarina@escacs.cat com a molt tard el divendres 16 de febrer.

En casos excepcionals el director del torneig pot donar byes de ½ punt en cas de coincidència amb altres proves oficials FCE, FEDA o FIDE exceptuant les dues darreres rondes. S'hauran de sol·licitar un dia abans de la publicació dels emparellaments a imarina@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, serà retirat del campionat.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el següent formulari fins el divendres 16 de febrer de 2024 a les 21:00 hores.

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formulari corresponent amb pagament per targeta de crèdit:

El preu de les inscripcions són de 15€. Passat aquest moment l'organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

Els jugadors/es hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per la regulació de torneigs vàlids per ELO FIDE i Títols Internacionals i el Reglament General de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d'Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l'organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l'activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d'altres empreses col•laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d'Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.Vilanova i la Geltrú, a 27 de gener de 2024

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona