Sol·licitud per organitzar conjuntament amb la Delegació Territorial de Barcelona de la FCE el Campionat Territorial de Barcelona del 2024. La Delegació valorarà les opcions presentades i decidirà si accepta alguna de les propostes, obre un nou termini de licitació o assumeix directament l’organització.

DATES:

6, 13, 20 i 27 d’octubre, 10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre de 2024.

HORARI:

10:00h

SALES DE JOC:

Unes sales de joc amb capacitat mínima per a 50 esportistes. GRUPS:

Els grups que es volen organitzar són:

·        Grup A

·        Grup B Barcelonès

·        Grup B Nord

·        Grup B Sud

Cada grup es jugarà en una única seu però aquestes seus poden ser rotatòries entre diferents clubs. En cas que un grup l'organitzin diferents clubs, les ajudes econòmiques seran repartides equitativament.

SOL·LICITUD:

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent formulari i enviar-lo a federacio@escacs.cat amb còpia a imarina@escacs.cat. La data límit és el 26 de juliol. La FCE es reserva el dret de poder habilitar un local de joc.

Les seus es faran públiques el 9 d’agost.

EL CLUB ORGANITZADOR ES FARÀ CÀRREC DE:

1.     Trobar una sala de joc i del seu muntatge: Taules, taulers, peces, rellotges, cadires, senyalitzacions, etc.

2.     Transport del material de joc.

3.     Designar un delegat del club que s’encarregarà del local i el material de joc.


LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I LA FEDERACIÓ ES FARAN CÀRREC DE:

1.     Tota la part tècnica del torneig: inscripcions, confecció de les circulars, etc.

2.     Supervisar i donar el vistiplau a les instal·lacions de la sala de joc.

3.     Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de l’organització de la competició.

4.     Designar conjuntament amb el CTA els àrbitres de cada local de joc i fer-se càrrec de les despeses.

5.     Proporcionar els premis i trofeus de la competició.

6.     Nomenar el Director del Torneig.

7.     Subministrar als clubs que siguin seu d'aquesta prova totes les planelles de joc que siguin necessàries.

8.     Cada grup tindrà una ajuda econòmica establerta en la Circular BAR 1/2024 Subvencions per organització d'activitats o proves de la delegació de Barcelona

 

 

Vilanova i la Geltrú, a 17 de juny de 2024

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona

Sol·licitud per organitzar conjuntament amb la Delegació Territorial de Barcelona de la FCE el Campionat Territorial de Barcelona del 2024. La Delegació valorarà les opcions presentades i decidirà si accepta alguna de les propostes, obre un nou termini de licitació o assumeix directament l’organització.

 

DATES:

 

6, 13, 20 i 27 d’octubre, 10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre de 2024.

 

HORARI:

10:00h

 

SALES DE JOC:

 

Unes sales de joc amb capacitat mínima per a 50 esportistes. GRUPS:

Els grups que es volen organitzar són:

 

·        Grup A

·        Grup B Barcelonès

·        Grup B Nord

·        Grup B Sud

 

Cada grup es jugarà en una única seu però aquestes seus poden ser rotatòries entre diferents clubs. En cas que un grup l'organitzin diferents clubs, les ajudes econòmiques seran repartides equitativament.

 

SOL·LICITUD:

 

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent formulari i enviar-lo a federacio@escacs.cat amb còpia a imarina@escacs.cat. La data límit és el 26 de juliol. La FCE es reserva el dret de poder habilitar un local de joc.

 

Les seus es faran públiques el 9 d’agost.

 

EL CLUB ORGANITZADOR ES FARÀ CÀRREC DE:

 

1.     Trobar una sala de joc i del seu muntatge: Taules, taulers, peces, rellotges, cadires, senyalitzacions, etc.

2.     Transport del material de joc.

3.     Designar un delegat del club que s’encarregarà del local i el material de joc.


LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I LA FEDERACIÓ ES FARAN CÀRREC DE:

1.     Tota la part tècnica del torneig: inscripcions, confecció de les circulars, etc.

2.     Supervisar i donar el vistiplau a les instal·lacions de la sala de joc.

3.     Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de l’organització de la competició.

4.     Designar conjuntament amb el CTA els àrbitres de cada local de joc i fer-se càrrec de les despeses.

5.     Proporcionar els premis i trofeus de la competició.

6.     Nomenar el Director del Torneig.

7.     Subministrar als clubs que siguin seu d'aquesta prova totes les planelles de joc que siguin necessàries.

8.     Cada grup tindrà una ajuda econòmica establerta en la Circular BAR 1/2024 Subvencions per organització d'activitats o proves de la delegació de Barcelona

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, a 17 de juny de 2024 Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona