Amb la present circular es modifica el termini màxim per licitar els campionats oferts, que passa a ser el 3 de març de 2013.

Aquesta circular invalida la Circular anterior ARB 7/2013.

Totes les modificacions de la circular original es troben ressaltats.

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:

Final del Campionat Catalunya per edats (sub-8 a sub-18)

Lloc:  

Hotel Palas Pineda. Vila-Seca

Dates:                        

23 al 28 de març de 2013

Places

1 Àrbitre principal

2 Àrbitres adjunts

5 Àrbitres auxiliars

450 €

325 €

250 €

Desplaçament:

El preu de les depeses de desplaçament es fixarà en una propera circular

 

Competició:

Campionat de Catalunya Femení Individual

Lloc:  

Hotel Palas Pineda. Vila-Seca

Dates:                        

29 de març a l'1 d’abril de 2013

Places

1 Àrbitre principal

350 €

Desplaçament:

El preu de les depeses de desplaçament es fixarà en una propera circular

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 3 de març de 2013.

Barcelona, a 13 de febrer de 2013.

Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.

Versió per imprimir.