A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició: Copa Catalana (Fase final)
Lloc:   Selva del Camp o Tortosa
Dates:                         7 d’abril de 2013
Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

250 €

150 €

Desplaçament: El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 17 de març de 2013.

Barcelona, a 25 de febrer de 2013.
Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.