Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8

Lloc:

Complex Salou Park Resort, carrer de Brussel·les, 45, Salou.

Dates:            

Del 5 al 7 de setembre de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

375 €

1 Àrbitre adjunt

300 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

Termini de licitació:

16 d’agost de 2020

 

Competició: 

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-10 a Sub-20

Lloc:

 Complex Salou Park Resort, carrer de Brussel·les, 45, Salou.

Dates:            

Del 5 al 10 de setembre de 2020

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

650 €

1 Àrbitre adjunt

475 €

6 Àrbitres auxiliars*

375 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

 

*3 places auxiliars són condicionables a la participació.

Termini de licitació:

16 d’agost de 2020

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Barcelona, a 23 de juliol de 2020