Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des per arbitrar la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

Final Copa Catalana 2024

Lloc:

Recinte Fabra i Coats

Dates:

21 d'abril de 2024

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitres auxiliars

Manolo Navarro

Sònia Martín

Albert Pardina

Estanis Plantada

Rubén Gavilán

Andrés Navarro

Ramon Gonell

Altres licitacions

Mireia Ramon

Oriol Saguillo

Mane Amirkhayan

Anna Bonals

Francisco Javier Ramón

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Humenné, 25 de març de 2024

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.