RESULTATS DE LA PROVA

D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre català realitzada a Barcelona i Lleida.

LLISTAT DE RESULTATS QUE HA OBTINGUT CADASCUNA DE LES PLIQUES PLICA

PLICA

PART 1

PART 2

PART 3

TOTAL

RESULTAT

1

5,56

3,75

3

4,10

No Apte

2

6

5

7

6,00

APTE

3

2,78

2,25

3

2,68

No Apte

4

8,33

9

6,5

7,94

APTE

5

4

3,375

4,75

4,04

No Apte

6

3,33

2,75

3

3,03

No Apte

7

7,67

7,625

5,25

6,85

APTE

8

4,11

3,75

3,25

3,70

No Apte

9

4,56

4,25

3,5

4,10

No Apte

10

5,67

6

6,5

6,06

APTE

11

3,33

4,5

2,25

3,36

No Apte

12

4,78

4,5

5

4,76

No Apte

13

6

2,5

3

3,83

No Apte

14

7,22

6,875

6

6,70

APTE

15

6,33

6

7,75

6,69

APTE

L’acte d’obertura de les pliques es realitzarà a la seu social de la Federació Catalana d’Escacs el proper divendres 11 de gener de 2013 a les 19:00 hores. Aquest acte és públic i obert a tots aquells federats que vulguin assistir.

ACTE D’OBERTURA DE LES PLIQUES

Data: 11 de gener de 2013
Hora: 19:00
Lloc: Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 – Barcelona

Barcelona, a 7 de gener de 2013.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.

VERSIO PER IMPRIMIR